Nær ett og et halvt år er gått siden utvalget ble oppnevnt for å utrede årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Mandag 4. februar kl. 10.15 overleverer utvalget utredningen NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Overleveringen vil skje på Eiksmarka skole i Bærum.

Følg overleveringen direkte på regjeringen.no sine nettsider: Stoltenbergutvalget overleverer rapport.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner inviterer pressen til å delta på arrangementet. Journalister som ønsker å delta kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet Cathrine Slaaen på mobil tlf: 976 77 247 eller per epost: cathrine.slaaen@kd.dep.no. Se for øvrig presseinvitasjon på regjeringen.no.

Program
Kl. 10.15-10.20    Rektor ønsker velkommen og Elevrådsstyret forteller kort om skolen
Kl. 10.20-10.50    Utvalgsleder Camilla Stoltenberg presenterer rapporten
Kl. 10.50-11.00    Statsråden oppsummerer og takker for rapporten
Kl. 11.00-11.15    Pressetid med statsråden.

Utvalgsleder vil være tilgjengelig for pressen også etter kl. 11.15.

Vi gleder oss!