Stoltenbergutvalget har inngått en avtale med OECD om å lage en rapport om relevante tiltak som er blitt gjort i ulike land for å motvirke kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.  2.-4. mai 2018 fikk Stoltenbergutvalget besøk av representanter fra OECD samt en tilknyttet internasjonal ekspertgruppe for å lære om det norske utdanningssystemet i forbindelse med dette oppdraget.

Gjestene møtte blant annet representanter fra forvaltningen og underliggende organer, lærere og rektorer fra praksisfeltet og forskere for å lære om hvordan utdanningssystemet i Norge er lagt opp, for dermed å kunne foreslå relevante tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i en norsk kontekst.

Engelsk program for OECD besøket