OECD og NIFU har utarbeidet to rapporter for Stoltenbergutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Den systematiske kunnskapsoversikten fra NIFU gir en oversikt over mulige årsaker til kjønnsforskjellene og forskningsbaserte tiltak som har vært utprøvd for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten fra OECD sammenlikner kjønnsforskjeller i skolerelaterte utfall i Norge med kjønnsforskjeller i andre land i OECD-området og gir eksempler på tiltak som Norge kan vurdere å iverksette.

Trykk her for å se videoopptak for lanseringen av rapportene.

Presentasjoner fra lanseringen: Camilla Stoltenberg, NIFU og OECD.

Her finner du rapportene i sin helhet:  NIFU og OECD.

 

Mer informasjon om rapportene og program for arrangementet finner du her.