På innspillsseminaret fikk partene ha et 10 minutter langt innspill som enten omhandlet temaene «Barnehage og grunnopplæring» eller «Høyere utdanning, arbeidsliv og samfunn». I etterkant av innspillene ble det felles diskusjon, og de fikk også mulighet til å sende inn skriftlige innspill til utvalget.

Utvalgsleder fikk veldig mange gode innspill som skal videreformidles til resten av utvalget.