Utvalgets utredning

Det er mulig å bestille fysiske eksemplarer av utvalgets utredning her.

Rapporter bestilt av Stoltenbergutvalget

Tidligere bestilte rapporter fra Kunnskapsdepartementet

Oppsummerende internasjonal forskning