• Hvor: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
  • Når: 5. april 2018 kl. 10:00 - 16:00 (Legg i kalender)
  • Påmeldingsfrist: 4. april 2018 kl. 16:00

 

I arbeidslivet er det slik at menn havner i bransjer og stillinger som gir høyere lønn, mer prestisje og større innflytelse. Derfor er vi vant til å betrakte kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsmarked som et spørsmål om likestilling for kvinnen: Hvordan kan vi få flere kvinner til å studere realfag? Hvordan kan vi motivere flere kvinner til å søke jobber med lederansvar. Men i utdanningsløpet er det andre kjønnsforskjeller som også må vies oppmerksomhet, og som kan få stor betydning også for fremtidens arbeidsmarked. Gutter gjør det jevnt over verre enn jenter. Hva slags forklaringsmodeller har vi for å forklare denne forskjellen?

Er skolen feminisert? Endrer arbeidslivet seg til gutters eller jenters fordel? Er gutter mer sårbare eller mer umodne enn jenter? Stoltenbergutvalget inviterer alle til en konferanse der et ekspertpanel vil diskutere hvorfor gutter gjør det verre på skolen enn jenter. Hva blir konsekvensene for samfunnet? Hva kan vi, og hva bør vi gjøre?

Nils August Andresen fra Minerva vil være møteleder for arrangementet, velkomstord ved statssekretær Rikke Høistad Sjøberg og presentasjon ved utvalgsleder Camilla Stoltenberg.

Det vil bli servering av lunsj.

 

Program for arrangementet

Informasjon om diskusjonstemaer

 

Konferansen er gratis. Meld deg på ved å fylle ut informasjonen nedenfor.

Beklager, men påmeldingsfristen for arrangementet er nå utløpt.