DSS tilbyr stilbaserte publiseringsmaler i Word som sikrer smidig konvertering til ulike formater som regjeringen.no, EPUB, PDF og Word.

Malene har predefinerte stiler, slik at du som forfatter kan strukturere dokumentet riktig. Riktig bruk av stiler ivaretar krav om universell utforming og gjør samskriving enklere.

Departementenes publiseringsmaler er tilpasset Word 2010, 2013, 2016 og støtter både norsk og engelsk versjon. Følgende maler inngår:

  • R-PUB/Regjeringsdokumenter; Proposisjon til Stortinget, Melding til Stortinget og NOU.
  • FELLESPUBLISERING (Beta): Veileder, rapport, strategier, korte og lange tekster til regjeringen.no, andre digitale flater og/eller som trykksak)

Departementenes trykte dokumenter er klassifisert i et hierarki med ulik omslagsdesign og bruk av departementslogo. Se oversikt.

 

R-PUBMAL – regjeringsdokumenter

Proposisjon til Stortinget, Melding til Stortinget, NOU

Opplæringsvideoer

For mer informasjon, se Debweb (innenfor departementfelleskapet):

KONTAKT

Teknisk redaksjon

FELLESPUBLISERINGSMAL

Veileder, rapport, strategi, korte og lange tekster til regjeringen.no (beta)

Opplæringsvideoer

Import til regjeringen.no

Hvordan generere kjerneformat og importere til regjeringen.no

Opplæringsvideoer

 

KONTAKT

Brukerservice for installering av wordmal og enkel stiling
VKP (visuell kommunikasjon og publisering) for stiling og tilrettelegging for regjeringen.no

BUDMOD

Løsning for utarbeidelse av fagproposisjonene Prop. 1 S

Opplæringsvideoer

KONTAKT

Budmodtjenesten

VEILEDNINGER

(kun for designer/trykkeri)

 

Fellespubliseringsmal

For designere som har rammeavtale med DSS

Brukerveiledning InDesign

R-PUBmal

For trykkerier som har rammeavtale med DSS

Produksjonsløsning (PMP)

Var dette nyttig?