DSS prosjekterer, rådgir og leverer til store prosjekter som krever helhetlig visuell profil på forskjellige flater.

 • Web-banner til nettsider/invitasjonssider
 • Program
 • Konferansemapper
 • Roll-up
 • Plakater
 • Skilting
 • Backdrop og pressevegg
 • Hvilebilde til storskjerm
 • Badger/navnelapper
 • Grafikk til åpningsbilde for streaming på regjeringen.no
 • Sluttrapport

konferanser@dss.dep.no

Var dette nyttig?