PowerPointmalene 2019 legges i egne mapper slik at bokmål-malen åpner seg automatisk når bruker starter PowerPoint-programmet.

DSS leverer zippet pakke med filer. Vær oppmerksom på at filene må navnes om slik vist i instruksen under:

Følgende filer skal installeres:

 • Default Theme.thmx [Bokmål-mal, legges i mappen Document Themes]
 • Fargepalett:
  Default Theme.xml [Legges i mappen Document Themes–>Theme Colors]
 • Font:
  Default Theme.xml [Legges i mappen Document Themes–>Theme Fonts]
 • DEP_Engelsk.potx [Legges i mappen Office Maler]
 • Departementenes fellesmal.potx [Legges i mappen Office Maler]

I tillegg har noen departementer flg. språkversjoner:
– nynorsk.potx [Legges i mappen Maler]
– samisk. potx [Legges i mappen Maler]

INSTRUKS

1. Lagre thmx og xml-filer

Bokmål-malen (Default Theme) lagres i egen mappe slik at den åpnes automatisk når bruker starter PowerPoint. xml-filene (farpalett og font) lagres i egne mapper på samme område.

Filene lagres på tilsvarende
C: Depmal02\Maler\Document Themes

Filstruktur kan variere fra departement til departement. Hvis Document Themes – mappa ikke ligger som over, kan du finne riktig mappe slik:

 • Åpne .thmx-filen
 • Under fanen Visning, klikk på  Lysbildemal
 • Under fanen Lysbildemal, klikk på den lille pilen under Temaer
 • Nederst på dialogruten som kommer opp, står det Lagre gjeldende tema. Klikk her, og du vil se korrekt mappe for lagring av Thmx-filen. I denne Document Themes-mappen lagrer du Thmx og xml filer: PS! Viktig at filene får riktig navn!
 • (DEP).thmx lagres direkte i Document Themes-mappa med filnavnet Default Theme.thmx 
 • (DEP)-farger.xml lagres i Theme Colors-mappa med filnavnet Default Theme.xml
 • (DEP)-font.xml lagres i Theme Fonts-mappa med filnavnet Default Theme.xml

Sjekk:
Default Theme (dvs bokmål-malen) skal nå åpnes automatisk når du klikker på PowerPoint-ikonet:


2. Lagre potx-filer.

Engelsk, ev. nynorsk og Departementenes fellesmal er Potx-maler bruker velger fra Fil–> Ny i Powerpoint.

Potx-filene lagres på GPO-område tilsvarende Documents\Office-maler

Filstrukturen kan variere fra departement til departement. Hvis Officemaler – mappa ikke ligger som over, kan du finne riktig mappe slik:

 • Åpne en potx-mal
 • Klikk Fil–> lagre som
 • I filtypefeltet, velg PowerPoint mal og du vil se korrekt mappe for Default lagring av potx-maler. 
 • Lagre:
  – (Dep) engelsk.potx
  – Departementenes fellesmal
 • Sjekk:
  Språkmalene skal ligge tilgjengelig ved å klikke i PowerPoint på Fil–>Ny–>Delt

 

Var dette nyttig?