Aller først …

Mål

Hvorfor skriver du denne teksten? Hva skal leserne på denne nettsiden?

Målgruppe

Hvem skriver du for? Er teksten og ordvalget tilpasset målgruppen(e)?

Brukeroppgaver

Svarer du i teksten på hvilke oppgaver leseren vil ha løst?

Sidenavn

Sidenavn fanges opp av søkemotor og bør være meningsbærende. Pass på at sidenavnet ikke er for langt, slik at det også fungerer som sidelenke.

Lenker

    • Beskriv lenketeksten gjerne med flere ord slik at det er tydelig hvor lenken fører
    • Bruk aktivt språk
    • Si fra om du lenker til eksterne nettsteder
    • Lenker du til andre dokumenttyper, marker dokumenttypen som del av lenken. Organisasjonskart (PDF)

Kjerneinnhold


Skriv meningsbærende overskrifter
Folk leser ofte bare titler og undertitler – så ha poenget der.
Bruk overskriftsnivåene for å gi struktur og oversiktlighet for leseren (og deg som forfatter).

Skriv det viktigste først
Den viktigste informasjonen bør alltid komme først. Teksten bør ha en innledning på en til to setninger, som oppsummerer innholdet på siden.

  • Del teksten inn i korte avsnitt og bruk ord leseren vil se etter.
  • Kulepunkter gir leseren kjapp oversikt.

Bruk aktivt språk
Med et aktivt språk er det enkelt å forstå hvem som utfører eller skal utføre en handling. Bruk korte setninger og kulepunkter og fet skrift hvis du skal utheve ord (ikke kursiv).
Kutt unødvendige fyllord, og varier språket med synonymer!

Universell utforming (Difi) Klarspråk (Språkrådet)

 

Leseren skanner gjerne overskrifter og ingresser og hopper rett til innholdet. De færreste kommer inn først inn på forsiden, men via en lenke direkte til spesifikk side. Bruk gjerne denne sjekklisten under når du skal lage nettsiden din. Last ned skjemaet (PDF)