Tilskudd over den midlertidige tilskuddsordningen er fordelt

Den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne hadde første søknadsfrist 11. juni i år. Søknadene er nå avgjort.