Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut en midlertidig tilskuddsordning til tiltak som bidrar til å styrke romanifolket/taternes språk, kultur og historie. Søknadsfrist er 11. juni og 15. september i år.

Les utlysningen her.