Informasjonskapsler som er nødvendig for videostrømming

  • Ved kjøring av videospiller legger leverandøren av videostrømmen inn følgende informasjonskapsler: «_visual_swf_referer», «local_cache_user_id», «session_referer», «9890101_u», «9890101_p» og «uuid»
  • Både system- og sesjonsrelaterte informasjonskapsler slettes eller slukker når du forlater nettstedet.
    • ad_session_id: Benyttes av systemet for å balansere trafikk. Informasjonskapselen «dør» kort tid etter at du avslutter visningen
    • uuid: Er en informasjonskapsel som knyttes til den aktuelle visningen. Den lager en anonym identifikator av besøkeren. Denne benyttes av Analyse til å følge aktivitetsnivå mer presist. Slettes når visningen avsluttes
    • _visual_swf_referer og session_referer: To informasjonskapsler knyttet til den aktuelle visningen, og lagrer «referral traffic» i Analytics. De lagrer web-adressen som videresendte referred traffic til video-avspilleren på siden
    • [site-id]_u + [site-id]_p: Varige informasjonskapsler for sporing av profilen din. Den første lagrer en unik sporingskode for seeren. Den andre lagrer hvile egenskaper seeren har tilført visningen

DSS har databehandleravtale med TwentyThree.