Du har også krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombud Cecilie Ramse via postmottak@dss.dep.no.