For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

DSS benytter 3. partstjenesten Mailgun fra Mailgun Technlogies, Inc. som er basert i USA til utsendel av epost med lenker til nyhetene og MailPoet.

MailGun

Data som blir registrert er:

  • Hvilke e-poster som ikke når frem
  • Avslutning av e-postabonnement
  • Om du klager på søppelpost

DSS har databehandleravtale med MailGun.

MailPoet

Data som blir registrert er:

  • Hvilke nyhetsbrev som blir åpnet og klikk på lenker