Med unntak av navn og organisasjon, som vil bli publisert på deltakerlister, deles ikke opplysninger med andre.

Eier av nettstedet er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn ved påmelding til kurs og arrangementer.