Du kan sende høringssvar som privatperson eller som virksomhet/organisasjon (fylkeskommune, kommune, offentlig organ, fagforening etc.). Ved innsendingen oppgir du ditt eller virksomhetens navn og en e-postadresse. Bekreftelse på mottatt høringssvar blir sendt til denne e-postadressen. Ved eventuelle tekniske feil eller andre problemer knyttet til høringssvaret, vil departementet ta kontakt med denne e-postadressen.

Ethvert høringssvar regnes som saksdokument (offentlighetsloven § 4). Det blir journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Departementet vil ikke besvare eller kommentere høringssvar. Høringssvar vil bli publisert på regjeringen.no.

Høringssvar vil ikke bli publisert dersom de:

  • bryter med personvernet (inneholder personlige opplysninger knyttet til enkeltpersoner)
  • inneholder hatefulle eller diskriminerende ytringer
  • inneholder ærekrenkelser
  • inneholder andre ulovlige ytringer, som for eksempel trusler eller oppfordring til å begå bestemte straffbare handlinger