Høringssvarene blir fortløpende lagt ut her.


Høringssvar

Avsender Høringsinstans Tatt stilling til høringen
915674003 Privatperson Ja
977000157 Bleikvassli sokn Menighetsråd Ja
995 361 485 NOR KULTURSENTER Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Adam Ahmed Privatperson Ja
Åfjord og Stoksund Menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Agdenes sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Agder og Telemark biskop Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Agder og Telemark bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Akademikerne i Dnk Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Åkra Menighetsråd Menighetsråd Ja
Ål kyrkjelege fellesråd Menighetsråd Ja
Ål Moen menighetsråd Menighetsråd Ja
AL TAWBA ISLAMISK SENTER Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
AL-RAHMA ISLAMIC CENTER BÆRUM Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Al-rahma Islamic Center orgnr. 88017242 Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Aldersund menighetsråd Menighetsråd Ja
Ålesund Jamii Islamisk Senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Ålesund kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ålesund og Volsdalen menighetsråd Menighetsråd Ja
Ålgård menighet v/ menighetsrådet Menighetsråd Ja
Alhuda Islamisk Senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Alnor Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Alstahaug kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Alstahaug menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Alta kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Alvdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Amar Singh Privatperson Ja
American Lutheran Congretation Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Åmli kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Åmot kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Åmot menighetsråd Menighetsråd Ja
Andebu menighetsråd Menighetsråd Ja
Anders Folkman Privatperson Ja
Andøy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Andreas Aarflot Privatperson Ja
Andreas Nornes Privatperson Ja
Anita Kleiven Sandøy Privatperson Ja
Anonym_29_1015 Privatperson Ja
Anonym_29_1037 Privatperson Ja
Anonym_29_1041 Privatperson Ja
Anonym_29_1055 Privatperson Ja
Anonym_29_1057 Privatperson Ja
Anonym_29_1059 Privatperson Ja
Anonym_29_1073 Privatperson Ja
Anonym_29_1139 Privatperson Ja
Anonym_29_1229 Privatperson Ja
Anonym_29_1235 Privatperson Ja
Anonym_29_1251 Privatperson Ja
Anonym_29_1253 Privatperson Ja
Anonym_29_1303 Privatperson Ja
Anonym_29_1319 Privatperson Ja
Anonym_29_1413 Privatperson Ja
Anonym_29_1449 Privatperson Ja
Anonym_29_1461 Privatperson Ja
Anonym_29_1493 Privatperson Ja
Anonym_29_1637 Privatperson Ja
Anonym_29_1641 Privatperson Ja
Anonym_29_1643 Privatperson Ja
Anonym_29_1647 Privatperson Ja
Anonym_29_1651 Privatperson Ja
Anonym_29_1655 Privatperson Ja
Anonym_29_1671 Privatperson Ja
Anonym_29_1679 Privatperson Ja
Anonym_29_1731 Privatperson Ja
Anonym_29_1753 Privatperson Ja
Anonym_29_1883 Privatperson Ja
Anonym_29_1893 Privatperson Ja
Anonym_29_2061 Privatperson Nei
Anonym_29_2107 Privatperson Ja
Anonym_29_2137 Privatperson Ja
Anonym_29_2141 Privatperson Ja
Anonym_29_2145 Privatperson Ja
Anonym_29_2163 Privatperson Ja
Anonym_29_2187 Privatperson Ja
Anonym_29_2189 Privatperson Ja
Anonym_29_2211 Privatperson Ja
Anonym_29_2221 Privatperson Ja
Anonym_29_2309 Privatperson Ja
Anonym_29_2313 Privatperson Ja
Anonym_29_2387 Privatperson Ja
Anonym_29_2417 Privatperson Ja
Anonym_29_2529 Privatperson Ja
Anonym_29_2537 Privatperson Ja
Anonym_29_2549 Privatperson Ja
Anonym_29_2565 Privatperson Ja
Anonym_29_2573 Privatperson Ja
Anonym_29_2587 Privatperson Ja
Anonym_29_2619 Privatperson Ja
Anonym_29_2637 Privatperson Ja
Anonym_29_2819 Privatperson Ja
Anonym_29_2919 Privatperson Ja
Anonym_29_2921 Privatperson Ja
Anonym_29_2931 Privatperson Ja
Anonym_29_2975 Privatperson Ja
Anonym_29_2981 Privatperson Ja
Anonym_29_3107 Privatperson Ja
Anonym_29_3109 Privatperson Ja
Anonym_29_3113 Privatperson Ja
Anonym_29_3115 Privatperson Ja
Anonym_29_3117 Privatperson Ja
Anonym_29_3119 Privatperson Ja
Anonym_29_3121 Privatperson Ja
Anonym_29_3123 Privatperson Ja
Anonym_29_3125 Privatperson Ja
Anonym_29_3127 Privatperson Ja
Anonym_29_3131 Privatperson Ja
Anonym_29_3133 Privatperson Ja
Anonym_29_3135 Privatperson Ja
Anonym_29_3137 Privatperson Ja
Anonym_29_3139 Privatperson Ja
Anonym_29_3141 Privatperson Ja
Anonym_29_3143 Privatperson Ja
Anonym_29_3147 Privatperson Ja
Anonym_29_3149 Privatperson Ja
Anonym_29_3151 Privatperson Ja
Anonym_29_3153 Privatperson Ja
Anonym_29_3159 Privatperson Ja
Anonym_29_3163 Privatperson Ja
Anonym_29_3165 Privatperson Ja
Anonym_29_3167 Privatperson Ja
Anonym_29_3169 Privatperson Ja
Anonym_29_3171 Privatperson Ja
Anonym_29_3173 Privatperson Ja
Anonym_29_3175 Privatperson Ja
Anonym_29_3177 Privatperson Ja
Anonym_29_3179 Privatperson Ja
Anonym_29_3231 Privatperson Ja
Anonym_29_3235 Privatperson Ja
Anonym_29_3249 Privatperson Ja
Anonym_29_3255 Privatperson Ja
Anonym_29_3275 Privatperson Ja
Anonym_29_3285 Privatperson Ja
Anonym_29_3293 Privatperson Ja
Anonym_29_3301 Privatperson Nei
Anonym_29_3303 Privatperson Ja
Anonym_29_3305 Privatperson Ja
Anonym_29_3317 Privatperson Ja
Anonym_29_3321 Privatperson Ja
Anonym_29_3323 Privatperson Ja
Anonym_29_3331 Privatperson Ja
Anonym_29_3333 Privatperson Ja
Anonym_29_3339 Privatperson Ja
Anonym_29_3341 Privatperson Nei
Anonym_29_3345 Privatperson Ja
Anonym_29_3349 Privatperson Ja
Anonym_29_3353 Privatperson Nei
Anonym_29_3357 Privatperson Ja
Anonym_29_3373 Privatperson Ja
Anonym_29_3399 Privatperson Ja
Anonym_29_3407 Privatperson Ja
Anonym_29_3409 Privatperson Ja
Anonym_29_3417 Privatperson Ja
Anonym_29_3423 Privatperson Ja
Anonym_29_3431 Privatperson Ja
Anonym_29_3433 Privatperson Ja
Anonym_29_3487 Privatperson Nei
Anonym_29_3493 Privatperson Ja
Anonym_29_3499 Privatperson Ja
Anonym_29_3505 Privatperson Ja
Anonym_29_3509 Privatperson Ja
Anonym_29_3511 Privatperson Ja
Anonym_29_3513 Privatperson Ja
Anonym_29_3515 Privatperson Ja
Anonym_29_3519 Privatperson Ja
Anonym_29_3521 Privatperson Ja
Anonym_29_3527 Privatperson Ja
Anonym_29_3529 Privatperson Ja
Anonym_29_3535 Privatperson Ja
Anonym_29_3537 Privatperson Ja
Anonym_29_3539 Privatperson Ja
Anonym_29_3541 Privatperson Ja
Anonym_29_3543 Privatperson Ja
Anonym_29_3545 Privatperson Ja
Anonym_29_3547 Privatperson Ja
Anonym_29_3549 Privatperson Ja
Anonym_29_3551 Privatperson Ja
Anonym_29_3553 Privatperson Ja
Anonym_29_3559 Privatperson Ja
Anonym_29_3561 Privatperson Ja
Anonym_29_3563 Privatperson Ja
Anonym_29_3565 Privatperson Ja
Anonym_29_3567 Privatperson Ja
Anonym_29_3569 Privatperson Ja
Anonym_29_3575 Privatperson Ja
Anonym_29_3583 Privatperson Ja
Anonym_29_3587 Privatperson Ja
Anonym_29_3589 Privatperson Ja
Anonym_29_3591 Privatperson Ja
Anonym_29_3631 Privatperson Ja
Anonym_29_3633 Privatperson Ja
Anonym_29_3651 Privatperson Ja
Anonym_29_3731 Privatperson Ja
Anonym_29_3733 Privatperson Ja
Anonym_29_407 Privatperson Ja
Anonym_29_489 Privatperson Ja
Anonym_29_553 Privatperson Ja
Anonym_29_557 Andre Ja
Anonym_29_559 Privatperson Ja
Anonym_29_569 Privatperson Ja
Anonym_29_573 Privatperson Ja
Anonym_29_579 Privatperson Ja
Anonym_29_583 Privatperson Ja
Anonym_29_599 Privatperson Ja
Anonym_29_601 Privatperson Ja
Anonym_29_611 Privatperson Ja
Anonym_29_619 Privatperson Ja
Anonym_29_623 Privatperson Ja
Anonym_29_629 Privatperson Ja
Anonym_29_635 Privatperson Ja
Anonym_29_639 Privatperson Ja
Anonym_29_643 Privatperson Ja
Anonym_29_645 Privatperson Ja
Anonym_29_647 Privatperson Ja
Anonym_29_667 Privatperson Ja
Anonym_29_685 Privatperson Ja
Anonym_29_689 Privatperson Ja
Anonym_29_697 Privatperson Ja
Anonym_29_699 Privatperson Ja
Anonym_29_701 Privatperson Ja
Anonym_29_713 Privatperson Ja
Anonym_29_723 Privatperson Ja
Anonym_29_725 Privatperson Ja
Anonym_29_739 Privatperson Ja
Anonym_29_773 Privatperson Ja
Anonym_29_775 Privatperson Ja
Anonym_29_777 Privatperson Ja
Anonym_29_781 Privatperson Ja
Anonym_29_783 Privatperson Ja
Anonym_29_785 Privatperson Ja
Anonym_29_793 Privatperson Ja
Anonym_29_795 Privatperson Ja
Anonym_29_797 Privatperson Ja
Anonym_29_801 Privatperson Ja
Anonym_29_803 Privatperson Ja
Anonym_29_805 Privatperson Ja
Anonym_29_819 Privatperson Ja
Anonym_29_821 Privatperson Ja
Anonym_29_825 Privatperson Ja
Anonym_29_831 Privatperson Ja
Anonym_29_839 Privatperson Ja
Anonym_29_841 Privatperson Ja
Anonym_29_847 Privatperson Ja
Anonym_29_855 Privatperson Ja
Anonym_29_857 Privatperson Ja
Anonym_29_859 Privatperson Ja
Anonym_29_873 Privatperson Nei
Anonym_29_881 Privatperson Ja
Anonym_29_889 Privatperson Ja
Anonym_29_895 Andre Ja
Anonym_29_909 Privatperson Ja
Anonym_29_935 Privatperson Ja
Anonym_29_953 Privatperson Ja
Anonym_29_971 Privatperson Ja
Anonym_29_981 Privatperson Ja
Anonym_29_989 Privatperson Ja
Ansatte, Folldal kirkelige fellesråd Privatperson Ja
Ansgar Teologiske Høgskole Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Aouatef Said Privatperson Ja
Åpen folkekirke Andre frivillige organisasjoner Ja
Arbeids- og velferdsdirektoratet Andre offentlige instanser Nei
Arendal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Arendal kommune Kommunene Ja
arild k. gabrielsen Privatperson Ja
Arild Schou Privatperson Ja
Arken Davanger Menighet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Arkivverket Andre offentlige instanser Ja
Arna sokneråd Menighetsråd Ja
Arne Aspeland Privatperson Ja
Arne Moltubak Privatperson Ja
Arne Svartis Privatperson Ja
Årnes Menighetsråd Menighetsråd Ja
Årstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Arthur O Pedersen Privatperson Ja
Ås kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ås menighetsråd Menighetsråd Ja
Asak menighetsråd Menighetsråd Ja
Åsane menighetsråd Menighetsråd Ja
Åsatrufellesskapet Bifrost Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Åse Jektvik Privatperson Ja
Asef mohammed Privatperson Ja
Åsen Menighetsråd Menighetsråd Ja
Åseral sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Asgeir Magne Remø Privatperson Ja
Asker kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Asker kommune Kommunene Ja
Asker somalisk muslimske trosamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Askim Fellessråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Askim kommune Kommunene Ja
Askøy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Askvoll sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Åssiden menighetsråd Menighetsråd Ja
Astafjord menighetsråd Menighetsråd Ja
Ateistene Andre frivillige organisasjoner Ja
Atneosen menighetsråd Menighetsråd Ja
Aud Ree Privatperson Ja
Audnedal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Aukra kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Aulstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Aurdal sokneråd Menighetsråd Ja
Aure kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Nei
Austevoll kommune Kommunene Ja
Austevoll sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Austmarka menighetsråd Menighetsråd Ja
Austrheim sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Avaldsnes menighetsråd Menighetsråd Ja
Badreddine Maizi Privatperson Ja
Bagn sokneråd Menighetsråd Ja
Bahá'í-samfunnet i Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Bakke menighetsråd, Eiker Menighetsråd Ja
Bakke menighetsråd, Flekkefjord Menighetsråd Ja
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd Menighetsråd Ja
Bakklandet menighestråd Menighetsråd Ja
Balestrand sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bamble kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bamble kommune Kommunene Ja
bar bakke landskapsarkitekter as Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Barbu menighetsråd Menighetsråd Ja
Bård Høisen Lohn Privatperson Ja
Bardu fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bardu kommune Kommunene Ja
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Andre offentlige instanser Ja
Barneombudet Andre offentlige instanser Ja
Bærum kommune Kommunene Ja
Begnadalen menighetsråd Menighetsråd Ja
Beiarn kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bekkefaret menighetsråd Menighetsråd Ja
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Bekkelaget og Ormøy Sokn Menighetsråd Ja
Berg menighetsråd, Nidaros bispedømme Menighetsråd Ja
Berg menighetsråd, Senja prosti Menighetsråd Ja
Bergen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bergen kommune Kommunene Ja
bernhard hult Privatperson Ja
Betania Fauske Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Betania Menighetssenter Grimstad Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Betel Menighetsse Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Billy Taranger Privatperson Ja
Bindal Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Biri Menighetsråd Menighetsråd Ja
Birkeland sokn Menighetsråd Ja
Birkenes kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Birkenes menighet Menighetsråd Ja
Biskopen i Nord-Hålogaland Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Biskopen i Sør Hålogaland Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Bjarkøy- og Sandsøy sokn Menighetsråd Ja
Bjarne Olaf Weider Privatperson Ja
Bjerkreim sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bjoa og Ølen sokneråd Menighetsråd Ja
Bjørg Holst Privatperson Ja
Bjørgvin biskop Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Bjørgvin bispedømeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Bjørn Tore Sørheim Privatperson Ja
Bjugn og Ørland menigheter Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Blaker menighet, Østre Romerike prosti Menighetsråd Ja
Bodin Menighetsråd Menighetsråd Ja
Bodø kirkelige fellesråd (BKF) Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bokn fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bolsøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Bore sokneråd Menighetsråd Ja
Borg biskop Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Borg bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Borge menighetsråd Menighetsråd Ja
Borgund sokneråd Menighetsråd Ja
Bø kommune Kommunene Ja
Bø og Malnes menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bø sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bømlo kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bøverdalen Sokn Menighetsråd Ja
Brandval menighet Menighetsråd Ja
Bråstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Brattvåg sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Brattvær menighetsråd, Smøla kommune Menighetsråd Ja
Brekke sokneråd Menighetsråd Ja
Bremanger kyrkjeleg fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Brønnøy kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Brønnøysundregistrene Andre offentlige instanser Ja
Brunstad Christian Church Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Bryn Menighetsråd Menighetsråd Ja
Bryne sokneråd Menighetsråd Ja
Brynjar Selsvold Privatperson Ja
Buddhistforbundet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Bugården Menighetsråd, Sandefjord Menighetsråd Ja
Buskerud og Vestfold Muslimske Trossamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Bygland kyrkjelege Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Bykirka Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Bykle sokneråd Menighetsråd Ja
ByMenigheten - Sandnes (en valgmenighet i Den norske kirke) Menighetsråd Ja
Cheryl Håbesland Privatperson Ja
Christian Lomsdalen Privatperson Ja
Christina A. Ulrichsen Privatperson Ja
Curt Hauland Privatperson Ja
Dag Folkvord Privatperson Ja
Dag Plau Privatperson Ja
Dag T. Elgvin Privatperson Ja
Dalen menighetsråd Menighetsråd Ja
Dana Fossum Privatperson Ja
Dar El Eman Islamic Center Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Daru Salaam Islamic Centre Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
David Oftedal Privatperson Ja
De Frie Evangeliske Forsamlinger Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
De frie evangeliske forsamlinger - Betel, Horten Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
De frie evangeliske forsamlinger - Eben Eser Byremo Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
De Frie Evangeliske Forsamlinger Klippen Veavågen Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Delta Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Den Alevitiske Kultursenter i Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Den frie evangeliske forsamling - Betania Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Den frie evangeliske forsamling - Salem Mjøndalen Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Den Frie Evangeliske Forsamling Betania Åseral Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Den frie evangeliske forsamling Moss Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Den Frie Evangeliske Forsamling Sion Mosterhamn (org nr 975 444 481) Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Den norske Helsingforskomité Andre frivillige organisasjoner Ja
Den norske kirke - Sør-Hålogaland bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Den Vietnamesiske Buddhistiske og kulturelle foreningen i Trøndelag Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Deset menighetsråd Menighetsråd Ja
Det Almindelige Samfund Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Det Mosaiske Trossamfund, Oslo Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Det Muslimske Kultursenter I Aust-Agder Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Det Norske Baptistsamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Det Norske Diakonforbund Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Det teologiske menighetsfakultet Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Dialogforum Lillesand Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Dialogforum Østfold Andre frivillige organisasjoner Ja
Diamantveibuddhisme Karma Kagyu- Linjen, DKKL Org nr 983 357 024 Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Dolstad Menighetsråd Menighetsråd Ja
Domkirken menighetsråd Tønsberg Menighetsråd Ja
Domkirken menighetsråd, Bodø Menighetsråd Ja
Domkirken Sogn Kristiansand Menighetsråd Ja
Domkirken sokn, Stavanger bispedømme Menighetsråd Ja
Dovre kyrkjelege råd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Dønna kirkelige fellesråd/menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Døvekirken Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Drammen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Drammen kommune Kommunene Ja
Dverberg menighetsråd Menighetsråd Ja
Dyrøy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Dyveke Hatling Privatperson Ja
Edøy Menighetsråd Menighetsråd Ja
Efteløt menighetsråd Menighetsråd Ja
Egersund menighetsråd Menighetsråd Ja
Egge menighetsråd Menighetsråd Ja
Egil Berli-Johnsen Privatperson Ja
Egil Bjørsland Privatperson Ja
Egil Vik Privatperson Ja
Eid Kyrkjekontor Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Eid sokneråd Menighetsråd Ja
Eidanger menighetsråd Menighetsråd Ja
Eide menighetsråd Menighetsråd Ja
Eidfjord sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Eidsberg kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Eidskog kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Eidskog menighetsråd Menighetsråd Ja
Eigerøy menighet Menighetsråd Ja
Eigersund kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Eiken sokneråd Menighetsråd Ja
Eina menighetsråd, Vestre Toten Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Elisabeth Privatperson Ja
Elvebyen familiekirke Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Elverhøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Elverum kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Elverum menighetsråd Menighetsråd Ja
Enebakk kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Enebakk menighetsråd Menighetsråd Ja
Engehaugen menighetsråd Menighetsråd Ja
Engerdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Engerdal menighetsråd, Drevsjø menighetsråd, Søre Elvdal menighetsråd,Sømådalen menighetsråd og Elgå menighetsråd Menighetsråd Ja
Enningdalen Menighetsråd Menighetsråd Ja
Enslig Dannet Herres Losje Andre Ja
Erik Haugen Privatperson Nei
Erik Sandnes Privatperson Ja
Eritrean ortodoks kirke Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Eritreisk Tewahdo Ortodoks kirke i fjellregionen og Koppang Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Erlend Bakke Privatperson Ja
Erling Dahle Privatperson Ja
Etne kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Etnedal kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Even Privatperson Ja
Evenstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Evje og Hornnes sokneråd (med fellesrådsfunksjoner) Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fåberg menighetsråd Menighetsråd Ja
Fagerborg menighetsråd Menighetsråd Ja
Fagforbundet Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Falnes menighetsråd Menighetsråd Ja
Familieforbundet for Verdensfred og Enhet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Familiekirken Mandal Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Fana sokneråd Menighetsråd Ja
Farsund kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fauske kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fåvang menighetsråd Menighetsråd Ja
Færder kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ferkingstad sokneråd Menighetsråd Ja
Fet menighetsråd Menighetsråd Ja
Filadelfia Rælingen Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Filadelfiamenigheten Eydehavn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Finn Ragnvald Huseby Privatperson Ja
Finsland sokneråd Menighetsråd Ja
Fitjar sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fjaler sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fjære menighetsråd Menighetsråd Ja
Fjell kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fjell sokneråd Menighetsråd Ja
Flå Sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Flakstad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Flekkefjord kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Flekkefjord menighetsråd Menighetsråd Ja
Flora kommune Kommunene Ja
Florø Islamiske Kultursenter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Folldal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Folldal menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Follebu menighetsråd Menighetsråd Ja
Forn Sed Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Forsand sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fortidsminneforeningen Andre frivillige organisasjoner Ja
Foursquare Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Førde kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Førresfjorden Sokneråd Menighetsråd Ja
Frank Robert Bae Privatperson Ja
Fred Otto Dahle Privatperson Ja
Fredrikstad Domkirkes Menighetsråd Menighetsråd Ja
Fredrikstad kirkleige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fredrikstad kommune Kommunene Ja
Frelsesarmeen (org nr 938498318) Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Frimodig kirke Andre frivillige organisasjoner Ja
Frivillighet Norge Andre frivillige organisasjoner Ja
Frode Lund Privatperson Ja
Frode Tennebø Privatperson Ja
Frogner menighet i Sørum Menighetsråd Ja
Frogner menighet, Oslo bispedømme Menighetsråd Ja
Froland kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Frosta Menighetsråd Menighetsråd Ja
Frøyland Og Orstad Kyrkjelyd Menighetsråd Ja
fungerende biskop Stavanger Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Fusa sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Fuwad Iftikhar Privatperson Ja
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Østfold Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmennene Ja
Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmennene Ja
Fyllingsdalen menighetsråd Menighetsråd Ja
Gamle Glemmen sokn Menighetsråd Ja
Gand Menighetsråd Menighetsråd Ja
Garmo Sokn Menighetsråd Ja
Gausdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gausel sokn Menighetsråd Ja
Geir Magne Heggen Privatperson Ja
Geir Myklestad Privatperson Ja
Ghulam Abbas Privatperson Ja
Giske kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gjemnes Kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gjermund Haugen Privatperson Ja
Gjerpen menighetsråd, 3715 Skien Menighetsråd Ja
Gjerstad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gjerstad kommune Kommunene Ja
Gjesdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gjesdal Sokneråd Menighetsråd Ja
Gjøvik Islamsk Kultursenter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Gjøvik kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gjøvik kommune Kommunene Ja
Gjøvik menighetsråd Menighetsråd Ja
Glemmen sokn Menighetsråd Ja
Gloppen Kyrkjelege Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gol kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Grane sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Granvin sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gratangen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gravplassarbeidere/ Andre Ja
Grefsen menighetsråd, Oslo Menighetsråd Ja
Greipstad menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gressvik menighetsråd Menighetsråd Ja
Greverud menighetsråd Menighetsråd Ja
Grimstad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Grindaker AS landskapsarkitekter Andre Ja
Grong menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Grorud menighetsråd Menighetsråd Ja
Grødem menighet Menighetsråd Ja
Grønnåsen menighetsråd Menighetsråd Ja
Grue Finnskog menighetsråd Menighetsråd Ja
Grue menighetsråd Menighetsråd Ja
Grytøy sokn Menighetsråd Ja
Gudbrandsdalen lokallag Human-Etisk forbund Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Guds Menighet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Gulen kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Gulen sokneråd Menighetsråd Ja
Gulset og Skotfoss menighetsråd Menighetsråd Ja
Gunhild T. Alstad Privatperson Ja
Gunnar Festø Privatperson Ja
Gunwant Kaur Privatperson Ja
Gurkirpal Bobby Gill Privatperson Ja
Gurpreet Kaur Saini Privatperson Ja
Gyland menighetsråd Menighetsråd Ja
Hå kyrkjelge fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hadsel kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hakadal menighetsråd Menighetsråd Ja
Halden kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Halden Kommune Kommunene Ja
Halden og Rokke menghetsråd Menighetsråd Ja
Halsa kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Halsa menighetsråd Menighetsråd Ja
Hamar bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Hamar kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hamar menighetsråd Menighetsråd Ja
Hamarøy kirkelige fellesråd og menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hammerfest sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hana Menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hans Ingvald Røed Privatperson Ja
Hans Johnsen Privatperson Ja
Hans Kristian Aabø Privatperson Ja
Hans Lauvstad Privatperson Ja
Harald Rognes Privatperson Ja
Haram kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hareid sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Harry Tangen Privatperson Ja
Harstad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Harstad Menighetsråd Menighetsråd Ja
Haslum menighetsråd Menighetsråd Ja
Hattfjelldal sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Haugesund kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Håva Austgard Privatperson Ja
Håvard Privatperson Ja
Hægebostad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hægebostad menighetsråd Menighetsråd Ja
Hedalen menighetsråd Menighetsråd Ja
Hedmark Revisjon IKS Andre offentlige instanser Ja
Heensåsen Sokneråd Menighetsråd Ja
Hegge sokneråd Menighetsråd Ja
Heggedal menighetsråd Menighetsråd Ja
Hegra sokn Menighetsråd Ja
Heidal sokn Menighetsråd Ja
Heimdal menighet Menighetsråd Ja
Helga Haugland Byfuglien Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Helge Helgesen, sokneprest Privatperson Ja
Helge Vold Privatperson Ja
Helle kristiansen Privatperson Ja
Helse- og omsorgsdepartementet Andre offentlige instanser Nei
Hemne kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hemnes kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hemnes sokn 977000130 Menighetsråd Ja
Hemsedal Sokneråd Menighetsråd Ja
Henrik Sønstebø Privatperson Ja
Heradsbygd menighetsråd Menighetsråd Ja
Herefoss menighetsråd Menighetsråd Ja
Herøy kirkelige fellesråd/menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Herøy kommune Kommunene Ja
Herøy kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Heskestad menighetsråd Menighetsråd Ja
Hiba benhaida Privatperson Ja
Hidra menighet Menighetsråd Ja
Hillevåg Sokn, 976993268 Menighetsråd Ja
Hinna menighetsråd Menighetsråd Ja
Hisøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Hitra kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hjartdal sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hjelmeland kommune Kommunene Ja
Hjelmeland kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hjelpekilden Andre frivillige organisasjoner Ja
Hobøl kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hoeggen menighetsråd Menighetsråd Ja
Hof, Eidsfoss og Vassås kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hoff menighetsråd Menighetsråd Ja
Hol kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hole kommune Kommunene Ja
Hole sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Holistisk Forbund Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Holla og Helgen menighetsråd Menighetsråd Ja
Holmen menighet, Asker Prosti Menighetsråd Ja
Holmestrand kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Holmlia Menighet Menighetsråd Ja
Holt menighet Menighetsråd Ja
Holtålen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hopen menighetsråd Menighetsråd Ja
Hornindal sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Horten islamsk senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Horten Kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Horten kommune Kommunene Ja
Hov Menighetsråd Menighetsråd Ja
Hovin menighetsråd Menighetsråd Ja
Høle kyrkjelyd Menighetsråd Ja
Høre sokneråd Menighetsråd Ja
Høvåg menighetsråd Menighetsråd Ja
Høvik menighetsråd Menighetsråd Ja
Høyanger kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Høylandet kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Høylandet kommune Kommunene Ja
Human-Etisk Forbund Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Human-Etisk forbund, Fylkeslagene i Vestfold, Telemark og Buskerud Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Human-Etisk forbund, Nord-Trøndelag fylkeslag Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Human-Etisk Forbund, Ringerike og Hole lokallag Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Humanistisk Ungdom Andre frivillige organisasjoner Ja
Hunn menighetsråd Menighetsråd Ja
Hurdal Sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hurum kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Hurum kommune Kommunene Ja
Hval menighetsråd Menighetsråd Ja
Hvaler kommune Kommunene Ja
Ida Eide Privatperson Ja
Idd Menighetsråd Menighetsråd Ja
IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS Andre frivillige organisasjoner Ja
Ikornnes sokneråd Menighetsråd Ja
Imam Mehdi Senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
ImF Trossamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Ingeborg Danbolt Drange Privatperson Ja
Innstranden menighetsråd, Den norske kirke Menighetsråd Ja
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Andre offentlige instanser Ja
Isa Slåttekjær Privatperson Ja
Islamic Solidarity Society ISS Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Islamisk Kultursenter Sortland Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Islamsk Bektashi Trossamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Islamsk Kultursenter Grimstad 998 630 088 Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Islamsk Kultursenter Nordland Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Islamsk Opplæringssenter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Islamsk Råd Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Ivar Andreas Rossavik Privatperson Ja
Ivar Brandt Privatperson Ja
Iveland Menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Jahanzeb Privatperson Ja
Jan Erik Steder Privatperson Ja
Jan kittilsen Privatperson Ja
Jeløy sokn Menighetsråd Ja
Jens Bergaust Privatperson Ja
Jens Linde Privatperson Ja
Jevnaker menighet Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Jon Aalborg Privatperson Ja
Jorid Vingen Endal Privatperson Ja
Jostein Sørstrønen Privatperson Ja
Jørgen Gunnestad Privatperson Ja
Jørpeland sokneråd Menighetsråd Ja
Justis- og beredskapsdepartementet Andre offentlige instanser Ja
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Kåfjord menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kanebogen menighetsråd Menighetsråd Ja
Kantor Jan Røshol Privatperson Ja
Kapp menighetsråd Menighetsråd Ja
Karl Andreas Moen Privatperson Ja
Karl Erik Birkeland Privatperson Ja
Karl Johan Kirkebø Privatperson Ja
Karl Øyvind Jordell Privatperson Ja
Karmøy kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kassim M. Adan Privatperson Ja
Ken Rune Helland Privatperson Ja
khin maung zaw Privatperson Ja
Kim Gunnar Toft Privatperson Ja
Kinsarvik sokneråd Menighetsråd Ja
Kirkelig fellesråd for Fet og Dalen Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kirkelig fellesråd i Trondheim Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kirkelig Undervisningsforbund Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Kirkelig utdanningssenter nord Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Kirkemusikksenter Nord (KIN) Andre Ja
Kirken i Dalen Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Kirkens SOS i Norge Andre frivillige organisasjoner Ja
Kirkerådet for Den norske kirke Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Kirsten Lind Privatperson Ja
Kjell Klinkenberg Privatperson Ja
Kjell Olav Lund Privatperson Ja
Kjell Olav Sannes Privatperson Ja
Kjell Ove Kjølaas Privatperson Ja
Kjell Valand Privatperson Ja
Kjølsdalen sokneråd Menighetsråd Ja
Klæbu kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Klæbu kommune Kommunene Ja
Klemetsrud og Mortensrud sokn Menighetsråd Ja
Klepp kommune Kommunene Ja
Klepp kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Klepp kyrkjelyd Menighetsråd Ja
Knut Fjeld Privatperson Ja
Knut Stenersen Privatperson Ja
Knut Våmartveit Privatperson Ja
Kolbotn menighet Menighetsråd Ja
Kolbu menighetsråd Menighetsråd Ja
Kolstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Kongsberg kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kongsberg og Jondalen Menighetsråd Menighetsråd Ja
Kongsvinger kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kopervik menighetsråd Menighetsråd Ja
Korgen menighetsråd 977000149 Menighetsråd Ja
Kragerø kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kragerø kommune Kommunene Ja
Kråkstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Kristent Fellesskap Kvinnherad Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Kristent Nettverk Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Kristian Hannestad Privatperson Ja
Kristiansand kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kristiansand kommune Kommunene Ja
Kristiansund kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kristiansund menighet Menighetsråd Ja
Kristin Sævik Litlere, prost i Fana prosti i Den norske kirke Privatperson Ja
Kristkyrkja på Stord Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Kroer Menighetsråd Menighetsråd Ja
KS - Kommunesektorens organisasjon Andre, Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Kunnskapsdepartementet Andre offentlige instanser Nei
Kunnskapspartiet Andre frivillige organisasjoner Ja
Kvam kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kvam sokneråd Menighetsråd Ja
Kvås menighetsråd Menighetsråd Ja
Kvekersamfunnet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Kvikne sokneråd Menighetsråd Ja
Kvinesdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kvinesdal kommune Kommunene Ja
Kvinnherad kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kviteseid sokn ved Kyrkjeverje Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kviteseid sokneråd og felesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kvitsøy sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
KYRKJEBØ SOKNERÅD Menighetsråd Ja
Kyrkjeengasjert gruppe i Follo og Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme. Privatperson Ja
Kyrkjeleg fellesråd i Øystre Slidre Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Kyrkjeleg fellesråd i Vang Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lade menighetsråd Menighetsråd Ja
Lademoen sokn Menighetsråd Ja
Lambertseter menighet, Dnk Menighetsråd Ja
Landbruks- og matdepartementet Andre offentlige instanser Nei
Landskapsarkitekt Privatperson Ja
Landsorganisasjonen i Norge Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Landvik menighetsråd Menighetsråd Ja
Langesund Menighetsråd Menighetsråd Ja
Langhus menighetsråd Menighetsråd Ja
Lars Christian Grødem-Olsen Privatperson Ja
Lars Iversen Privatperson Ja
Larvik kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lavangen Menighetsråd Menighetsråd Ja
Leif Oskar Zetterstrøm Privatperson Ja
Leiranger Menighetsråd, Steigen, Nordland Menighetsråd Ja
Leirfjord kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Leirskogen menighetsråd Menighetsråd Ja
Leiv Erik Elvestad Privatperson Ja
Leka menighetsråd Menighetsråd Ja
Leksvik Kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lemma Desta Privatperson Ja
Lennart Simonsen Privatperson Ja
Lesja kyrkjelege råd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Leveld, Torpo og Ål sokneråd Menighetsråd Ja
Lidar Sokneråd Menighetsråd Ja
Lier kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Likestillings- og diskrimineringsombudet Andre offentlige instanser Ja
Lillehammer kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lillehammer menighetsråd Menighetsråd Ja
Lillehammer Pinsemenighet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Lillesand kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lillesand menighetsråd Menighetsråd Ja
Linda Ursin Privatperson Ja
Lindås kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lindesnes kommune Kommunene Ja
Lindesnes menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Line E. Aaselid Privatperson Ja
Livets Senter, menighetsnettverk tilsluttet pinsebevegelsen Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Ljan menighetsråd Menighetsråd Ja
LO Landsorganisasjonen i Norge Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Loddefjord menighetsråd Menighetsråd Ja
Lom Kyrkjelege Råd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lom sokn Menighetsråd Ja
Lomen sokneråd Menighetsråd Ja
Lødingen menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Løken menighetsråd Menighetsråd Ja
Lørenskog kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lørenskog kommune, Kultur Kommunene Ja
Løten kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lucie Privatperson Ja
Lund kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lund menighetsråd Menighetsråd Ja
Lund sokn Menighetsråd Ja
Lunner kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lura sokn Menighetsråd Ja
Lurøy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lurøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Lykling Sokneråd Menighetsråd Ja
Lyngdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Lyngdal menighetsråd Menighetsråd Ja
Lyngdal Pinsemenighet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Lyngen Menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Magne Bjørnereim Privatperson Ja
Magne Djuvik Privatperson Ja
Magne Jan Johansen Privatperson Ja
Målselv menighetsråd Menighetsråd Ja
Malvik kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Mandal kommune Kommunene Ja
Mari menighetsråd Menighetsråd Ja
Mari Opberget Ercengiz Privatperson Ja
Marianne Løge Privatperson Ja
Marker kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Marnardal kommune Kommunene Ja
Meland sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Meldal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Melhus kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Meløy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Menigheten 3:16 Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Menigheten Kristen Tjeneste Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Menigheten Samfundet Kristiansand Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Menighetsrådet i Voksen, Oslo Menighetsråd Ja
Meråker menighetsråd (fellesråd) Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Metodistkirken i Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Midsund Fellesråd/sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Midtre Namdal kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Min Wai Yan Tung Privatperson Ja
Misjonskirken Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Mo Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Mo menighetsråd Andre Ja
Modum kommune Kommunene Ja
Modum menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Mogreina Menighetsråd Menighetsråd Ja
Mohamad Privatperson Ja
Mohammed El-shanty Privatperson Ja
Mohammed Sultan, Maung Aye Privatperson Ja
Molde kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Molde kommune Kommunene Ja
Molde menighetsråd Menighetsråd Ja
Monica Salmouk Privatperson Ja
Morten. W schou Privatperson Ja
Moskeen på Tynset Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Moskenes kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Moss kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Moster Sokneråd Menighetsråd Ja
Møre biskop Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Møre Bispedømeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Muhammad Naveed Privatperson Ja
Musikernes fellesorganisasjon Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Muslimsk dialognettverk (MDN) Andre frivillige organisasjoner Ja
Muslimsk Kultur Senter Sarpsborg Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Namdalseid kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nannestad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Narvik kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Narvik Senterparti Andre Ja
Nassir Osman Privatperson Ja
Naustdal sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nærbø sokneråd Menighetsråd Ja
Nedre Eiker kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nedre Eiker kommune Kommunene Ja
Nedstrand sokneråd Menighetsråd Ja
Nedstryn sokneråd, 6783 Stryn Menighetsråd Ja
Nes kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nes menighetsråd, Hallingdal prosti Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nesodden kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nesseby kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nesset Kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nidaros biskop Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Nidaros bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Nidaros domprost Privatperson Ja
Niels Gunnar Juel Privatperson Ja
NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) Andre offentlige instanser Ja
Nils Terje Lunde Privatperson Ja
Nirmal Kaur Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Nissedal kyrkjelge fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nittedal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nittedal menighetsråd Menighetsråd Ja
NLA Høgskolen Bergen Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Nome kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nord-Aurdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nord-Aurdal kommune Kommunene Ja
Nord-Fron kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nord-Hålogaland bispedømme Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Nord-Sel menighetsråd Menighetsråd Ja
Nord-Statland menighetsråd Menighetsråd Ja
Norderhov & Ask menighetsråd Menighetsråd Ja
Nordfold Menighetsråd Menighetsråd Ja
Nordlien menighetsråd Menighetsråd Ja
Nordre ÅL menighet Menighetsråd Ja
Nordre Land kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nordre Osen menighetsråd Menighetsråd Ja
Nordreisa kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nordsida sokneråd Menighetsråd Ja
Nordskogbygda Menighetsråd Menighetsråd Ja
Nordstrand menighetsråd Menighetsråd Ja
Nore kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nore og Uvdal kommune Kommunene Ja
Noregs Mållag Andre frivillige organisasjoner Ja
Norges Bibelkirke Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Norges Hindu Religious Service Senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Nei
Norges Kristne Råd Andre frivillige organisasjoner Ja
Norges miljø og biovitenskaplige universitet Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Andre offentlige instanser Ja
Norheim menighet (sokn) Menighetsråd Ja
Norsk forening for gravplasskultur Andre frivillige organisasjoner Ja
Norsk Kremasjonsstiftelse Andre Ja
Norsk Luthersk Misjonssamband Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Norsk Målungdom Andre frivillige organisasjoner Ja
Norsk råd for Misjon og Evangeliserning (NORME) Andre Ja
Notodden kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Nygård menighetsråd Menighetsråd Ja
Nyo Nyo Win Privatperson Ja
Odal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
odd halsnes Privatperson Ja
Odd Mikalsen Privatperson Ja
Odda kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ogna sokneråd Menighetsråd Ja
Okkenhaug Sokneråd Menighetsråd Ja
Ola Døhl Privatperson Ja
Olav Frantzen Privatperson Ja
Ole Toresen Privatperson Ja
Olivet Finden Privatperson Ja
Olsvik Sokn Menighetsråd Ja
Onsøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Oppdal Kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Oppegård kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Oppegård kommune Kommunene Ja
Oppsal menighet Menighetsråd Ja
Oppstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Orkanger menighetsråd Menighetsråd Ja
Orkdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Orkdal menighetsråd Menighetsråd Ja
Os kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Os sokneråd/kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Oslo bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Oslo katolske bispedømme Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Oslo kommune Kommunene Ja
Osterfjorden Sokneråd Menighetsråd Ja
Osterøy kyrkjeleg fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ottar Almås, sokneprest Sandnes Privatperson Ja
Ottestad menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Otto Berg Privatperson Ja
Øksnes kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ørjan Swenberg Privatperson Ja
Ørsta kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Østenstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Østerås menighetsråd Menighetsråd Ja
Østre Aker og Haugerud sokn Menighetsråd Ja
Østre Fredrikstad menighetsråd Menighetsråd Ja
Østre Gausdal Menighetsråd Menighetsråd Ja
Østre Toten kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Østsinni menighetsråd Menighetsråd Ja
Øvre Eiker kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Øvre Eiker kommune Kommunene Ja
Øvre Folldal sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Øye Sokneråd Menighetsråd Ja
Øyer kommune Kommunene Ja
Øyer menighet Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Øygarden kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Øystein Skullerud Privatperson Ja
Øystre Slidre kommune Kommunene Ja
Øyvind Oksavik Privatperson Ja
Øyvind Seljelid Privatperson Ja
PARAT r Dnk Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Paul K Egell-Johnsen Privatperson Ja
Per Erik K. Brodal Privatperson Ja
Per Halstein Orset Nielsen Privatperson Ja
Per Kristian Johansen Privatperson Ja
Peter Lund Privatperson Ja
Petter Budt Andresen Privatperson Ja
Petter øien Privatperson Ja
Pinsebevegelsen i Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsekirken Betel Nøtterøy Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsekirken Filadelfia Grimstad Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsekirken Filadelfia Tromsø Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsemenigehetn Filadelfia Orkdal Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsemenigheten Betania-Sokndal org nr 971 491 248 Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsemenigheten Filadelfia Auklandshamn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsemenigheten Filadelfia Finnsnes Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsemenigheten Filadelfia Hamar Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Pinsemenigheten Filadelfia Holmestrand Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Porsanger sogn/menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Porsgrunn kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Porsgrunn menighetsråd Menighetsråd Ja
Presteforeningen Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Presten i nedre Romerike Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Privatperson Privatperson Ja
Prost Gustav Danielsen, Nidaros Privatperson Ja
Prosten i Åsane Privatperson Ja
Prosten i Gauldal Privatperson Ja
Prosten i Indre Finnmark Privatperson Ja
Prosten i Nord-Helgeland Privatperson Ja
Prosten i Østre Borgesyssel prosti Privatperson Ja
Prosten i Øvre Telemark Privatperson Ja
Prosten i Senja Privatperson Ja
Prosten i Sør-Østerdal Privatperson Ja
Prosten i Søre Sunnmøre Privatperson Ja
Prosten i Strinda, Heimdal og Byåsen Andre Ja
Prosten i Trondenes Privatperson Ja
Prosten i Vesterålen Privatperson Ja
Råde kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Radøy sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Raimond Sleveland Privatperson Ja
Rakkestad sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Rana kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Randaberg kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Randaberg kommune Kommunene Ja
Randesund menighet Menighetsråd Ja
Randi Vingerhagen Privatperson Ja
RAnheim menighetsråd, Strinda prosti, Nidaros bispedømme Menighetsråd Ja
Raufoss menighetsråd Menighetsråd Ja
Rauma kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ræge menighet Menighetsråd Ja
Rælingen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Rælingen og Øvre Rælingen menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Re kommune Kommunene Ja
Redd Barna Andre frivillige organisasjoner Ja
REHAN AHMED Privatperson Ja
Reidar Knapstad Privatperson Ja
Reinli sokneråd Menighetsråd Ja
Rendalen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Rennesøy kommune Kommunene Ja
Rigmor ceesaykaa Privatperson Ja
Riksantikvaren Andre offentlige instanser Ja
Rindal Sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ringebu kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ringerike kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ringsaker Islamske kultur senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Nei
Ringsaker kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ringsaker Menighetsråd Menighetsråd Ja
Riska menighet Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Risør Kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Risør Menighetsråd Menighetsråd Ja
Rissa kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Roald Drønen Privatperson Ja
Robert Horn Privatperson Ja
Rogaland Muslim Society Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Roger Christensen Privatperson Ja
Roger Pettersen Privatperson Ja
Rogne sokneråd Menighetsråd Ja
Rollag kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Rolvsøy menighet Menighetsråd Ja
Romedal menighetsråd Menighetsråd Ja
Romsdal Islamske Kultursenter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Rossabø menighet Menighetsråd Ja
Rødøy kommune Kommunene Ja
Rødøy menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Rømskog sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Røn Sokneråd Menighetsråd Ja
Rønvik Menighetsråd Menighetsråd Ja
Røros kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Røyken kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Røyken kommune Kommunene Ja
Røyrvik kommune Kommunene Ja
Rune Haug Privatperson Ja
Rygge kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Rygge menighetsråd Menighetsråd Ja
Saemien Åålmege Raerie (SÅR) Menighetsråd Ja
Saksumdal menighetsråd Menighetsråd Ja
Salahaddin senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Salangen fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Salman Zarar Privatperson Ja
Saltdal felles menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Saltstraumen menighetsråd Menighetsråd Ja
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn, STL Trondheim Andre frivillige organisasjoner Ja
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen Andre frivillige organisasjoner Ja
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL Andre frivillige organisasjoner Ja
Sametinget Andre offentlige instanser Ja
Samferdselsdepartementet Andre offentlige instanser Nei
Samnanger sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sand menighetsråd, Nord-Odal Menighetsråd Ja
Sande sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sandefjord kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sandefjord kommune Kommunene Ja
Sandnes kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sandnes kommune Kommunene Ja
Sandnessjøen menighetsråd Menighetsråd Ja
Sandtorg menighetsråd Menighetsråd Ja
Sandviken menighetsråd Menighetsråd Ja
Sarpsborg kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sarpsborg kommune Kommunene Ja
Sarpsborg Somaliske Organisasjon Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Sauda sokn Menighetsråd Ja
Sauherad kommune Kommunene Ja
Sauherad og Nes sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sælen menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sel menighetsråd Menighetsråd Ja
Selbu Sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Seniorprest Atle Otto Moe Privatperson Ja
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Forsknings- og undervisningsinstitusjoner Ja
Shaharbuddin Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Sigdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Siggerud menighetsråd Menighetsråd Ja
Sigrid Kristin Tobiassen Privatperson Ja
Sikhsamfunnet i Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Siljan sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sirdal kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Siri Gunn Simonsen Privatperson Ja
Sjamanistis Forbund Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Sjømannskirken Andre frivillige organisasjoner Ja
Sjur olsborg Privatperson Ja
Skåbu sokneråd Menighetsråd Ja
Skånland kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Skåre menighet Menighetsråd Ja
Skedsmo kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Skedsmo kommune Kommunene Ja
Ski kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ski menighetsråd Menighetsråd Ja
Skien kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Skiptvet kommune Kommunene Ja
Skjåk kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Skjee menighetsråd Menighetsråd Ja
Skjervøy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Skjold og Vikebygd sokneråd Menighetsråd Ja
Skjomen Sokn Menighetsråd Ja
Skoklefall Menighetsråd, Nesodden Menighetsråd Ja
Skrautvål sokneråd Menighetsråd Ja
Slidre sokneråd Menighetsråd Ja
Snåsa menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Snertingdal menighetsråd Menighetsråd Ja
Snillfjord menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sokndal Sokn / menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Soknepresten i Giske og Vigra Andre Ja
Soknepresten i Heimdal Privatperson Ja
Soknepresten i Landvik og Eide Jostein Ørum Privatperson Ja
Soknepresten i Sandviken Sverre Langeland Privatperson Ja
Soknepresten i Svolvær / Nils Jøran Riedl Privatperson Ja
Sola kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sola kommune Kommunene Ja
Sola menighetsråd Menighetsråd Ja
Sollia menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Solund sokn (Solund sokneråd (Fellesråd)) Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Solveig Arendt Aune Privatperson Ja
Sondre Haugen Privatperson Ja
Sondre Melås Privatperson Ja
Songdalen kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sortland kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Søgne menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sømna Sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Søndeled menighet Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Søndre Høland menighetsråd Menighetsråd Ja
Søndre Land kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Søndre Slagen menighetsråd, Tønsberg Menighetsråd Ja
Sør-Aurdal kirkelige fellsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sør-Fron sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sør-Innherad kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sør-Varanger menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Søre Ål menighetsråd Menighetsråd Ja
Søreide menighetsråd, Bergen Menighetsråd Ja
Sørfold sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sørlandskirken Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Sørreisa kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sørreisa kommune Kommunene Ja
Sørskogbygda menighetsråde Menighetsråd Ja
Sørum kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sørum menighet Menighetsråd Ja
Spjelkavik sokn Menighetsråd Ja
Språkrådet Andre offentlige instanser Ja
Sri Gurdwara Nank Niwas Lier Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Sri Guru Nanak Niwas Lier Privatperson Ja
St. Johannes sokn Menighetsråd Ja
St. Petri sokn, Stavanger bispedømme Menighetsråd Ja
Staben ved kirkekontoret i Åmot Andre Ja
Stange kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Stange menighetsråd Menighetsråd Ja
STangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Stårheim sokneråd Menighetsråd Ja
Stathelle menighetsråd Menighetsråd Ja
Stavanger bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Stavanger kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Stavanger kommune Kommunene Ja
Stavern menighetsråd Menighetsråd Ja
Steinkjer kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Steinkjer menighetsråd Menighetsråd Ja
Stemshaug sokn Menighetsråd Ja
Stian Moltubakk Privatperson Ja
Stig Ellingsen Privatperson Ja
Stiklestad sokneråd Menighetsråd Ja
Stjørdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Stjørdal sokn Menighetsråd Ja
STL Bergen Andre frivillige organisasjoner Ja
STL Stavanger Andre frivillige organisasjoner Ja
Stokka menighetsråd Menighetsråd Ja
Stokke menighetsråd Menighetsråd Ja
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd. Andre Ja
Stor-Elvdal kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Stor-Elvdal menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Storfjord fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Storfjorden kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Støren kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Strand kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Strand kommune Kommunene Ja
Strand menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Strandlandet sokn Menighetsråd Ja
Strindheim sokn Menighetsråd Ja
Strøm menighetsråd Menighetsråd Ja
Sukhmeet Singh Privatperson Ja
Suldal kommune Kommunene Ja
Suldal kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Suldal Mållag, v/ leiar Atle I. Vold Andre frivillige organisasjoner Ja
Sund sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sunndal kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Susana Privatperson Ja
Svein Sørensen Privatperson Ja
Sveio Kyrkjelege Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Svend Olav Aagedal Privatperson Ja
Svenska kyrkan i Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Sverre Tharaldsen Privatperson Ja
Svolvær menighetsråd Menighetsråd Ja
syed shoaib ali Privatperson Ja
Sykkylven kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Sylvia Hausken Privatperson Ja
Syvendedags Adventistkirken Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Tana menighetsråd/kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tananger menighet Menighetsråd Ja
Tangen menighet, Drammen Menighetsråd Ja
Tangen Menighetsråd Menighetsråd Ja
Tareq Al-Sweirki Privatperson Ja
Tawfiiq islamsk senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Telemark Islamsk Trossamfunn Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
The Anglican Chaplaincy in Norway Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Thida soe Privatperson Ja
Tiller menighetsråd Menighetsråd Ja
Time kommune Kommunene Ja
Time kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Time sokneråd Menighetsråd Ja
Tingvoll kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tinn kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tjensvoll Menighetsråd, Stavanger Menighetsråd Ja
Tjøme menighetsråd Menighetsråd Ja
Tjøtta menighetsråd Menighetsråd Ja
Tolga kirkelige felleseråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tom Hedalen Privatperson Ja
Tom Rettum Privatperson Ja
Tommy Rigan Privatperson Ja
Tonsen menighet Menighetsråd Ja
Tor Colka Evensen Privatperson Ja
Torbjørn Dagestad Menighetsråd Ja
Torbjørn Larssen Privatperson Ja
Tore Bye Privatperson Ja
Tore Edvard Bergaust Privatperson Ja
Tore Nyeggen Privatperson Ja
Tore Rahm Privatperson Ja
Toril Haugland Privatperson Ja
Torjus Lien Privatperson Ja
Torridal sokn Menighetsråd Ja
Torsken menighetsråd Menighetsråd Ja
Torsnes menighet Menighetsråd Ja
Torvastad menighetsråd Menighetsråd Ja
Tovik menighetsråd i Skånland kommune, 9440 Evenskjer Menighetsråd Ja
Tønsberg kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tønsberg kommune Kommunene Ja
Tranøy sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Træna kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tretten menighet Menighetsråd Ja
Tromøy sokn Menighetsråd Ja
Troms fylkeskommune Andre offentlige instanser Ja
TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Tromsøysund menighetsråd Menighetsråd Ja
Trond haugen Privatperson Ja
Trond Hjorteland Privatperson Ja
Trondenes menighetsråd Menighetsråd Ja
Trondheim kommune Kommunene Ja
TRONDHEIM MEVLANA KULTUR FORENING Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Trossamfunnet Restoration Oslokirken Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Trøgstad kirkelige fellesråd/Trøgstad og Båstad menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Trygve Torgersen Privatperson Ja
Trysil kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tunsberg biskop Per Arne Dahl og domprost Kjetil Haga Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Tunsberg bispedømmeråd Regionale og sentrale instanser i Den norske kirke Ja
Tustna menighetsråd Menighetsråd Ja
Tvedestrand kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tveit menighet Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tydal menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tynset kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Tysvær kyrkjelege fellesrå Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Udenes menighetsråd Menighetsråd Ja
Ulf Vårbu Privatperson Ja
Ullensaker kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ullensaker kommune Kommunene Ja
Ullensvang kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ullensvang sokneråd Menighetsråd Ja
Ulstein kommune Kommunene Ja
Ulstein kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Ulvik kyrkjelege Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Undheim sokneråd Menighetsråd Ja
Ung kirkesang Andre frivillige organisasjoner Ja
Unio Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Unitarforbundet Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Utenriksdepartementet Andre offentlige instanser Ja
Utne sokneråd Menighetsråd Ja
Utsira kommune Kommunene Ja
Vadsø Sokn Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vågå sokneråd/kyrkjeleg fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vågan Kirkelige Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vågan Kommune Kommunene Ja
Vågøy og Myrbostad sokneråd Menighetsråd Ja
Vågsbygd sokn Menighetsråd Ja
Vågsøy Sokneråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vaksdal kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Våler kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Våler menighetsråd Menighetsråd Ja
Vang menighetsråd Menighetsråd Ja
Vang Sokneråd Menighetsråd Ja
Vardal menighetsråd Menighetsråd Ja
Vardåsen menighetsråd Menighetsråd Ja
Vardåsen Sokn Menighetsråd Ja
Vardø kirkelig Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vardø menighet Menighetsråd Ja
Varhaug Sokneråd Menighetsråd Ja
Vatne sokneråd Menighetsråd Ja
Vefsn kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vega kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vegårshei kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vegusdal sokneråd Menighetsråd Ja
Vennesla kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vennesla kommune Kommunene Ja
Verran menighetsråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
VEST-TELEMARK MUSLIMSKE Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Vestby kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vesterælen Islamske Senter Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja
Vestnes kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vestre Gausdal menighetsråd Menighetsråd Ja
Vestre Slidre kyrkjeleg fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vestre Toten kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vestvågøy kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vevelstad kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Viggo Røberg og Claes Tande Privatperson Ja
Vik kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Viker menighetsråd Menighetsråd Ja
Vikna sokn/kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vindafjord Fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vinger menighetsråd Menighetsråd Ja
Vinje kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vinje menighetsråd, Hemne kommune Menighetsråd Ja
Vinne sokneråd Menighetsråd Ja
Virke Gravferd Fagforeninger og arbeidgiverorganisasjoner Ja
Voie Sokn Menighetsråd Ja
Volbu sokn Menighetsråd Ja
Volda kommune Kommunene Ja
Volda kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Voss kyrkjelege fellesråd Kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner Ja
Vuku sokneråd Menighetsråd Ja
Wael Keshta Privatperson Ja
Walter Andreas Drexel Privatperson Ja
yaman aldous Privatperson Ja
Yngve Sjølset Privatperson Ja
Ytterøy menighetsråd Menighetsråd Ja
Zen Fredrikstad Tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke Ja