• Til hvert forslag er det henvist til de aktuelle kapitlene og paragrafene i høringsnotatet, der forslagene er mer utfyllende beskrevet enn i høringsskjemaet.
  • Kryss av for om du/dere er enige eller uenige i forslagene du/dere ønsker å svare på
  • Skriv inn synspunkter, forbehold og kommentarer der du ønsker det

Det er ikke nødvendig å ta stilling til eller kommentere alle forslagene.