• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringsnotatet.