• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet finner du her: Helse- og omsorgsdepartementet