• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Det er latterlig når minoriteten ikke skal få nok tilskudd eller støtte på grunn av medlems tallet.