• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen merknader til høringsforslaget.