• Sendt inn: 14.11.2017 kl. 14:55
  • Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen merknader til høringsforslaget.