• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Ønsker at de ulike trossamfunn som er i Norge skal stå på egne ben økonomisk. Ikke ha noe tilskudd fra Den Norske Stat