• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Dette er diskriminering.