• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Jeg syntes ikke noe om dette, da det bevist går ut over bestemte minoriteter.