• Ønsker å ta stilling til høringen: Nei

Kommentarer

Svaret fra Landbruks- og matdepartementet finner du her: Landbruks- og matdepartementet