În primăvara anului 2011 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) din Moldova şi-a exprimat dorinţa de a îmbunătăţi situaţia minorilor aflaţi în detenţie, iar NORLAM a fost de acord să susţină DIP în elaborarea unui proiect în acest scop.

Faceţi click aici pentru a deschide propunerea de proiect în română: Proiect_pilot_GOIAN_ROM.doc

Republica Moldova continuă în mare parte să aplice sistemul penitenciar moștenit din perioada URSS, model ce nu ține cont de noile practici internaționale în domeniu, fapt ce determină perpetuarea și chiar agravarea situației din această țară la capitolul justiției restaurative. Nivelul recidivei în rândul persoanelor condamnate la privațiune de libertate în Republica Moldova este estimat la 60%, fiind generat de condiţii de detenţie degradante, mecanism de resocializare slab dezvoltat, subcultură criminală existentă în penitenciare şi ineficienţa procesului de reintegrare post-eliberare, inclusiv prin lipsa locurilor de muncă după eliberarea din penitenciar, situația fiind și mai complicată la nivel de consecințe sociale atunci când vorbim despre justiția penală a minorilor.

Scopul acestui proiect a fost de a contribui la reformarea sistemului penitenciar din Republica Moldova prin crearea unei instituții corecționale pentru minori ce ține cont de practicile pozitive europene din domeniu și respectarea drepturilor omului.

Obiectivele proiectului au fost:

  • a. Asigurarea condițiilor minime de detenție și infrastructură a instituției corecționale pentru minori a Departamentului Instituţiilor Penitenciare (DIP).
  • b. Instituirea și aplicarea programelor de re-educare și reintegrare pentru minorii în cadrul sistemului penitenciar prin consolidarea capacităților personalului penitenciarului în oferirea de programe adecvate pentru delincvenții juvenili.
  • c. Ajustarea cadrului normativ cu privire la detenția, resocializarea și reintegrarea minorilor.
  • d. Preluarea practicilor de re-educare a minorilor în detenție din instituții similare europene și norvegiene.

Viziunea Proiectului: schimbarea totală a modelului actual de detenție a minorilor aflați în conflict cu legea, din unul bazat pe principiul punității și al resocializării pasive, într-un sistem re-educare prin metode pro-active, bazate pe principiul participării, intervenției și dezvoltării abilităților de viață.

Înlocuirea acestor modele se referă în primul rând la implementarea noilor programe de educație formală și neformală, crearea unui mediu activ, dinamic de activități educaționale, vocaționale și de resocializare. Drept model al transformării sistemului penitenciar destinat minorilor a fost prezentat modelul norvegian. Proiectul a fost implementat de Ministerul Justiţiei, în colaborare cu parteneri locali şi internaţionali.

Perioada de implementare a proiectului: martie 2012 – decembrie 2015.

NORLAM a facilitat transferul de bune practici din sistemul penitenciar norvegian și a organizat instruirea personalului din penitenciarul pilot de către practicienii norvegieni şi/sau profesori de la Academia de Instruire a Personalului Serviciilor Corecţionale Norvegiene (KRUS).

Raportul de evaluare a proiectului realizat în august 2015 poate fi găsit aici.

În perioada ianuarie – mai 2016, DIP a constituit un grup consultativ pentru a veni cu soluţii pentru dezvoltarea penitenciarului. Rezoluţia si planul de acţiuni propus Ministerului Justiţiei în iunie 2016 pot fi găsite aici.

Documente relevante

  1. Propunerea de proiect elaborata in ianuarie 2012 (doc)
  2. Versiunea scurtă a proiectului: Goian_Launch_pp_project_RO (ppt)
  3. Raport de evaluare in 2015
  4. Rezoluţia şi Planul de acţiuni propus de Grupul consultativ, Ministrului Justiţiei, iunie 2016 pot fi găsite aici
  5. Model de Plan de Prevenire a Criminalităţii la Minori