Ideea unui proiect de cooperare privind rolul de supraveghere al procuraturii în perioada arestului preventiv a fost pusă în disucţie în cadrul primei întîlniri de lucru dintre Procuratura Generalå şi Norlam care a avut loc  în luna mai 2007.

Arestul preventiv are mare importanţă în cadrul procedurii penale din majoritatea ţărilor. Fără îndoială, aceasta procedură este necesară pentru asigurarea unei lupte eficiente cu criminalitatea. Totuşi, uneori ea oferă posibilitatea utilizării unor metode necorespunzătoare pe parcursul urmării penale. În scopul protecţiei individuale a deţinuţilor sunt necesare unele limitări strict determinate.  Într-o societate modernă, protecţia individuală şi apărarea drepturilor acuzatului trebuie să fie asigurate ca un proces continuu.  Recunoaşterea de către societate a importanţei acestui domeniu şi voinţa reală de îmbunătăţire reprezintă unul din cei mai importanţi indicatori de apreciere a nivelului de dezvoltare a unei ţări în domeniul Justiţiei.

Considerăm că procesul de îmbunătăţire a domeniului detenţiei preventive va fi foarte valoros şi benefic pentru Republica Moldova în lumina progresului Moldovei spre integrare europeană, deoarece, printre altele, astfel poate fi redus numărul dosarelor depuse la CEDO împotriva Republicii Moldova. Desigur, eliminarea iregularităţilor în domeniul arestului preventiv este o însărcinare foarte delicată şi complicată pentru oricare ţară şi necesită iniţiativa şi voinţa puternică a tuturor autorităţilor implicate.

O contribuţie din partea Norlam poate fi prezentarea sistemului norvegian de protecţie şi inspecţie a izolatoarelor de poliţie poate fi. Subiectele specificate pot fi urmate de discutarea posibilelor soluţii pentru Moldova.

Mai jos urmează o listă succintă a acestor direcţii de cooperare care au fost si sunt implementate concomitent:

  1. Organizarea unei serii de seminare pentru procurorii din Republica Moldova (acestea s-au început în ianuarie 2008);
  2. Elaborarea regulamentelor în sfera atribuţiilor procurorilor ce ţin de supravegherea izolatoarelor de poliţie;
  3. Prezentarea de Norlam a informaţiilor şi materialelor cu caracter consultativ la solicitarea reprezentanţilor Procuraturii Generale;
  4. Examinarea oportunităţii desemnării a cîte un procuror în fiecare procuratură care ar fi responsabil pentru respectarea standardelor profesionale în domeniul prevenirii cazurilor de tortură şi maltratare a deţinuţilor;
  5. Cooperarea eventuală cu poliţia şi judecătorii