Obiectiv: Promovarea principiilor şi valorilor CEDO în comunitatea juridică.

Rezultate: Grupul a fost creat în 2013 şi se întruneşte cu regularitate. Membrii grupului au avansat de la etapă căpătării cunoştinţelor şi abilităţilor la etapa de desfăşurare a seminarelor cu colegii din profesie şi participarea în programul de lideri pentru schimbare. Aceştea au reuşit să identifice lacunele în legislaţie şi practică şi să dezvolte mini-proiecte pentru a soluţiona unele din aceste probleme.

Grupul a fost facilitat de către NORLAM şi ABAROLI, având rolul de secretariat, facilitator şi furnizori de expertiză juridică şi bune practici pentru grup.

Perioada: 2013-2017