Prezentul proiect tinde să contribuie la diminuarea încălcărilor sistematice ale drepturilor omului în penitenciarele din Moldova, problemă ce cauzează suferinţe fizice şi psihice şi reduce perspectivele de resocializare ale condamnaţilor.

Scopul proiectului pe termen lung este ca deţinuţii să fie trataţi mai uman şi individualizat, în special, minorii, femeile şi deţinuţii pe viaţă. Pe termen mediu, rezultatele cheie propuse sunt: reducerea gradului de suprapopulare, sporirea nivelului de ocupare a deţinuţilor cu activităţi utile, instituirea unui mecanism de liberare treptată, adaptare graduală la libertate prin liberare condiţionată şi sectoare de tip deschis.

Pentru a realiza aceste desiderate, se propun următoarele actiuni principale:

  1. ajustarea cadrului normativ execuţional-penal la recomandările CoE;
  2. Sporirea capacităţilor DIP de a implementa angajamentele internaţionale în materie de drepturile omului;
  3. Prezentarea unui model de performanţă îmbunătăţită în penitenciarele Goian şi Rusca.

Perioada2016-2019