Sarcina de lucru a judecătorilor sporeşte în continuu. Încărcarea sistemului judecătoresc pare să fi atins limitele reieşind din resursele umane şi financiare existente. Prin urmare, sporirea eficienţei sistemului judecătoresc este crucială pentru a evita apariţia unor disfuncţionalităţi grave în cadrul acestei instituţii care asigură administrarea justiţiei.  Considerăm necesară implementarea unor măsuri adresate tuturor actorilor justiţiei în vederea contracarării tergiversării procesului judiciar.

„Şedinţele de judecată consecutive” presupun că procesul de judecată începe într-o zi şi continuă în următoarea zi (zile) în mod consecutiv pînă la finisarea examinării cauzei. Acest principiu se aplică în privinţa cauzelor ce nu pot fi soluţionate într-o zi, de exemplu, datorită complexităţii cazului şi numărului mare al martorilor.  Acelaşi principiu se aplică şi în cauzele care pot fi soluţionate într-o zi, toate etapele procesului fiind planificate consecutiv pe parcursul unei zile.

Avantajului acestui concept si acestei practici constă în faptul că părţile la proces şi alte persoane implicate se pot concentra asupra chestiunilor discutate fără a fi întrerupţi, evitînd astfel necesitatea recapitulării celor discutate în şedinţele anterioare.  În ansamblu cu o planificare prealabilă, şedinţa consecutivă poate duce la micşorarea considerabilă a termenului aflării cauzei pe rol.  Totuşi, îmbunătăţirea procesului de planificare a şedinţelor de judecată depinde de contribuţia activă din partea procurorilor şi avocaţilor.

Problemele procedurale apărute în prima zi de proces pot fi soluţionate în ziua următoare, cum ar fi asigurarea prezenţei martorilor. De regulă, orice dificultăţi procedurale trebuie prevăzute şi soluţionate în baza demersurilor scrise înainte de începerea şedinţei de judecată, sau rezolvate de către judecător în faza iniţială a şedinţei, după care dosarul se va examina în mod neîntrerupt.

Suplimentar, se poate reduce stresul şi suferinţele inculpaţilor, mai ales celor care se află în arest preventiv, prin micşorarea timpului petrecut în asemenea condiţii. Tergiversarea procesului de judecată duce la incomodităţi şi cheltuieli suplimentare pentru victima şi martorii care sînt nevoiţi să se prezinte în instanţa de judecată de mai multe ori, şi cu cît mai des se amînă şedinţa cu atît mai mult creşte probabilitatea că aceştia nu se vor mai prezenta.  De asemenea, valoarea probelor se poate diminua odată cu trecerea timpului.  Toate acestea pot fi evitate prin planificarea şedinţelor de judecată reieşind din numărul martorilor implicaţi, estimînd timpul necesar pentru audierea fiecărui martor, după care se citează părţile şi martorii pentru a se prezenta în instanţă de judecată la ora stabilită individual pentru fiecare.

Considerăm că introducerea conceptului „şedinţelor consecutive” ar permite economisirea unui volum considerabil de resurse economice şi umane. La moment proiectul pilot Şedinţe de judecată consecutive se implementează în instanţa judecătorească Buiucani şi Ialoveni.