Detenţiunea pe viaţă şi liberarea condiţionată înainte de termen în Republica Moldova (PDF)
Acest studiu a fost realizat de către experţii Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova în cadrul proiectului „Deţinuţii sunt trataţi mai uman şi individualizat”, realizat în comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Republicii Moldova (DIP), cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Evaluarea funcțională și analiza proceselor interne de lucru la Penitenciarul nr. 7 – RUSCA (PDF)
Prezentul raport a fost elaborat de către Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM) în contextul proiectului-pilot desfășurat la Penitenciarul nr. 7 – Rusca. Inițiativa dată vine să completeze eforturile Departamentului Instituțiilor Penitenciare (DIP) întreprinse în conformitate cu Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar 2016-2020, Obiectiv general 1. Sporirea eficienței în administrarea sistemuluipenitenciar, unul dintre rezultatele scontate ale căruia rezidă în optimizarea cadrului instituțional specific funcționării sistemului penitenciar.

Studiu antropologic: VIOLENȚA ÎN FAMILIE ȘI FEMEILE DIN PENITENCIARUL DE LA RUSCA: TRECUT, PREZENT, VIITOR (PDF)
Cercetarea s-a focusat pe analiza istoriilor vieții relatate de către deținute, în care acestea au făcut referirela trecutul și prezentul lor, dar și la modul în care percep viitorul. Am ținut să analizăm, în mod prioritar, în ce măsură femeile aflate în detenție au suferit de violență, percepția lor a agresorilor, aprecierea făcută de femeile condamnate a procesului de înfăptuire a justiției, consecințele detenției asupra femeii, impactul detenției mamei asupra copilului.

Raport de evaluare a domeniului specific de intervenție 2.5.1 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (SRSJ) (PDF)
Domeniul specific de intervenţie 2.5.1 se referă la liberalizarea politicilor penale prin utilizarea sancțiunilor și măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane și anumite infracțiuni.Misiunea NORLAM a comandat aceată evaluare la solicitarea proiectului UE de asistență tehnică Nr. 1 – Cu privire la fortificarea mecanismului de monitorizare și coordonare a implementării SRSJ 2013-2016.

Raport de evaluare a utilizării în practică a formularelor tipizate de demersuri de solicitare a arestării preventive (PDF)
Raportul de evaluare a modului de utilizare în practică a demersurilor tipizate pentru solicitarea arestării preventive se bazează pe constatările experţilor NORLAM identificate şi analizate în perioada 2010-2012, în cadrul proiectului comun dintre Procuratura Generală şi NORLAM în domeniul arestului preventiv. Formularele tipizate a fost elaborate şi sugerate de NORLAM în 2008 au fost aprobate şi adaptate de Procuratura Generală a Republicii Moldova şi au fost implementate într-o manieră diferită la nivel naţional. Experţii NORLAM au evaluat mai mult de 335 demersuri întocmite de procurorii din Republica Moldova, adică în total circa 1340 de cerinţe legale necesare pentru aplicarea acestei măsuri preventive. Raportul de evaluare, făcut acum public, oferă recomandări pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale.

STUDIU ANTROPOLOGIC CALITATIV: TABUURI ȘI RITURI DE TRECERE PREZENTE ÎN PENITENCIARUL PENTRU MINORI – GOIAN (PDF)
Studiul de față se bazează pe experiența minorilor deținuți în penitenciarul pentru minori Goian, care își ispășesc pedeapsa în conformitate cu legea penală. Informația obținută în cadrul interviurilor realizate cu minorii a fost completată de acele informații oferite de cei care sunt în contact cu acești copii în vederea resocializării lor. Datele obținute au relevat că riturile de trecere produc efecte la nivelul relațiilor sociale, la nivelul emoțional al fiecărui minor care a ajuns în penitenciar.Instituționalizarea minorilor reprezintă un proces cu puternice implicații emoționale, sociale și culturale ce se transformă treptat într-o relație antagonică între reprezentanți ai instituției și tinerii privați de libertate, ceea ce este firesc în situația în care unii sunt supravegheați, alții supraveghează, situația în care comunicarea nu poate fi decât complementară. Mediul în care se află îi restrânge identitatea tânărului și îl determină sa adopte o identitate colectivă deoarece instituția îl supune unor proceduri standard de afiliere ce conduc în final la diminuarea identității de sine.