Materiale distribuite în cadrul Conferinţei Internaţionale: Detenţiunea pe viaţă şi liberarea condiţionată din 10-11 mai 2017

 • Programul Conferinţei şi Lista participanţilor
 • Detenţiunea pe viaţă: perspectivă internațională, de către Dr. Catherine Appleton, Cercetător superior, Facultatea Drept, Universitatea Nottingham
 • Detenţiunea pe viaţă şi liberarea condiţionată în Moldova, Constatări cheie din studiul realizat de Victor Drosu, consilier juridic superior, NORLAM, Nadejda Burciu, consilier în domeniul penitenciar, NORLAM
 • Tabel statistic comparativ

Materialele Conferinței internaționale: Femeile și minorii în detenție – trecut, prezent, dar viitor? din 15-16 martie 2017

Materiale diseminate în cadrul Conferinței:

 • Caietul de program
 • Studiului antropologic: Violenţa în familie şi femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, viitor, Tatiana Mărgărint, Magistru în antropologie, Centrul de cercetări calitative în antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • valuarea funcțională și analiza proceselor interne de lucru la Penitenciarul nr. 7 – RUSCA, Natalia Vilcu, consilieră juridică la NORLAM
 • Este resocializarea posibilă în mediul actual? Natalia Vilcu, consilieră juridică la NORLAM
 • Dezvoltarea Penitenciarului nr. 7-Rusca prin ochii angajaților, Valeria Rotaru-Tănase, Iurie Ţurcanu, Maxim Buimistru
 • Biblioteca penitenciarului – o fereastră spre lume şi normalitate, Liv Stensby, bibliotecar, penitenciar pentru femei, Norvegia
 • Studiu antropologic calitativ: Tabuuri si rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori Goian, Tatiana Mărgărint, Magistru în antropologie, Centrul de cercetări calitative în antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Lucrul cu tinerii care comit infracțiuni, Andrei Chișcu, psiholog clinician, psihoterapeut cognitiv-comportamental, Salvați Copiii România

Materiale distribuite în cadrul atelierului de lucru privind regimurile progresive de detenţie

 • Prezentarea Executarea pedepsei cu închisoarea. Regimuri de detenție, de Alexandru Adam, DIP
 • Prezentarea Executarea pedepselor penale în Norvegia, de Siri Fjortoft, NORLAM
 • Prezentarea recomandărilor cheie, făcute de experţii germani în cadrul proiectului Twinning Susţinerea reformării Sistemului Instituţiilor Penitenciare şi a Reformei Penale în Republica Moldova, finanţat de Comisia Europeană şi implementat de Fundaţia Germană pentru Colaborare Juridică Internaţională, de Iuliana Curea Adam, DIP
 • Evaluarea sistemului penitenciar în 2011, în cadrul proiectului Twinning Susţinerea reformării Sistemului Instituţiilor Penitenciare şi a Reformei Penale în Republica Moldova, finanţat de Comisia Europeană şi implementat de Fundaţia Germană pentru Colaborare Juridică Internaţională.
 • Managementul penitenciarelor, Concluzii şi recomandări preliminare pentru un plan de acţiune pentru sistemul penitenciar din Moldova, în cadrul proiectului Twinning Susţinerea reformării Sistemului Instituţiilor Penitenciare şi a Reformei Penale în Republica Moldova, finanţat de Comisia Europeană şi implementat de Fundaţia Germană pentru Colaborare Juridică Internaţională
 • Compilaţie de legi privitoare la executarea pedepselor penale a Norvegiei, României, Germaniei, Spaniei
 • Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Statelor Membre referitoare la Regulile Penitenciare Europene Rec (2006)

Materiale distribuite în cadrul seminarelor privind liberarea condiționată, înlocuirea părții ne-executate cu o măsură mai blândă și probațiunea juvenilă din 23-24 si 26-27 mai 2016

 • Scopul liberării condiţionate. Analiza legislaţiei în vigoare prin prisma standardelor Consiliului Europei, Victor Drosu, consultant juridic, NORLAM
 • Evaluarea riscului – un criteriu esenţial pentru liberarea condiţionată, Iuliana Curea, psiholog, şef al Secţiei psihologie şi asistenţă socială, DIP
 • Liberarea condiţionată a minorilor. Probațiunea juvenilă, Njål Grimstad, şef-adjunct al Biroului de Probaţiune Oslo, NORLAM
 • Liberarea condiţionată a deținuților pe viață, Elizabeth Bauman, doctor în drept, judecător la Curtea de Apel Borgarting, Expert NORLAM
 • Sistemul norvegian de liberare condiţionată, Siri Fjørtoft, şef de penitenciar în Norvegia, expert NORLAM
 • Statistici privind Liberarea condiționată în Moldova și în Europa
 • Recomandarea Rec (2003) 22 a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la liberarea condiţionată
 • Cauza Vinter si alții împotriva Regatului Unit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei

Materiale distribuite in cadrul seminarelor cu genericul Eficientizarea procesului penal prin interacţiunea dintre profesii – semestrul II 2011

 • Efficientizarea procesului penal prin interacţiunea dintre profesii
 • Interacţiunea dintre profesii la instrumentarea cauzelor privind minorii, dl Ion Oboroceanu, procurorul raionului Căuşeni

Materiale distribuite la seminarul: Prevenirea criminalităţii. Bune practici de interacţiune între judecători, procurori şi consilieri de probaţiune

 • Modelul norvegian de cooperare între Procuratură, Instanţe şi Probaţiune, dl Hans-Gunnar Stey, expert în domeniul probaţiunii, NORLAM
 • Rolul procurorului în prevenirea infracţionalităţii, dl Ion Oboroceanu, procurorul raionului Căuşeni
 • Rolul consilierului de probaţiune în prevenirea infracţionalităţii, dl Vitalie Popa, formator INJ în domeniul probaţiunii

Materialele Conferinţei internaţionale cu genericul: “Probaţiunea în Republica Moldova. Provocări şi noi abordări” din 27 noiembrie 2009

 • Alternative la detenţie: condiţie sine qua non într-o perspectivă Europeană, dl Igor Dolea, director al Institutului de Reforme Penale
 • Experienţa Letoniei în dezvoltarea Serviciului de Probaţiune, dl Aleksandrs Dementjevs, Şef al Serviciului de Probaţiune al Letoniei (prezentarea este în limba rusă)
 • Experienţa României în dezvoltarea sistemului naţional de Probaţiune, dna Iuliana Cărbunaru, director al Direcţiei Probaţiune a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti al României
 • Probaţiunea în practici cotidiene, dl Victor Zaharia, Institutul de Reforme Penale
 • Importanţa alternativelor la detenţie. Experienţa ţărilor europene, în particular a Norvegiei, Willy Giil (prezentarea este în limba engleză)

Conferinţa Internaţională cu genericul „Politica penala a Republicii Moldova in tranzitie către standardele europene” din 8 aprilie 2008

 • Geografia pedepsei, Iver Huitfeldt
 • Geografia pedepsei în cifre, prezentare power point de Iver Huifeldt
 • Codul Penal al Republicii Moldova în tranziţie, Iver Huitfeldt
 • Codul Penal al Republicii Moldova în tranziţie, Arne Gunnar Ås
 • Proces în contradictoriu în conformitate cu Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Standardele Europene, Arne Gunnar Ås
 • Interacţiunea dintre legislator, instanţe şi public, Jogeir Nogva
 • Pedepse alternative privării de libertate, Willy Giil
 • Drepturile şi reabilitarea deţinuţilor, Hilde Lundeby

Materiale distribuite în cadrul Mesei Rotunde privind Ghidul Avocatului Stagiar

 • Prezentare despre Baroul Avocaților din Norvegia, de Harald B. Ciarlo, avocat, expert NORLAM
 • Ghid pentru angajarea și monitorizarea avocaților stagiari în Norvegia
 • Timpul de muncă al avocaților stagiari în Norvegia
 • Contract de muncă model pentru angajarea avocaților propus de Baroul Avocaților Norvegian
 • Formular de aprobare a cadrului competențelor procedurale ale unui avocat stagiar în Norvegia

Documente relevante

 • Cooperarea între organele procuraturii și organele probațiunii. Experienţe şi practici – perspectiva norvegiană
 • Materiale distribuite la seminarele pentru judecători, semestrul I 2012
 • Propunere de politică publică: Administrarea penitenciarelor în serviciul drepturilor omului
 • Sistemul de drept al Norvegiei, activitatea Comisiei de Apel şi rolul precedentului judiciar în dreptul norvegian
 • Organizarea, ierarhia și independența internă a organelor procuraturii norvegiene
 • Organizarea procuraturii şi poliţiei în Norvegia
 • Serviciul de Probaţiune în Norvegia