Soluții pe termen scurt pentru reducerea suprapopulării penitenciarelor și respectarea drepturilor deținuților (PDF)
Notă adresată Ministerului Justiției în februarie 2016.

Nota experţilor NORLAM pentru Grupul de lucrul privind umanizarea politicii penale şi consolidarea mecanismului de despăgubire a victimelor tratamentului inuman (PDF)
Experții echipei NORLAM salută inițiativa autorităților Republicii Moldova de a umaniza politica punitivă a statului, efort ce ar oferi soluții pentru unele probleme identificate atât în numeroase hotărâri ale CtEDO împotriva Moldovei, cât și rapoartele CPT. Această notă oferă atât o analiză a situaţiei şi problemelor curente cât şi propuneri conceptuale pentru discuţie şi aprobare în cadrul grupului de lucru creat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Comentariile NORLAM asupra proiectului de lege privind testarea integrității profesionale (PDF)
Comentariile noastre derivă din participarea la “Dezbaterile publice privind măsurile de prevenire și combatere a corupției introduse în pachetul legislativ de punere în aplicare a Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției și a Planului de Acțiuni”, care a avut loc la Chișinău, pe 6 decembrie 2012.În continuare, ne vom referi la proiectul Legii privind testarea integrității profesionale, prezentat și supus discuțiilor în cadrul evenimentului. Am fost informați că orice comentarii asupra subiectelor puse în discuție la această conferință sunt bine-venite și că termenul limită pentru prezentarea acestora este 15 decembrie 2012. Comentariile se bazează pe experiența noastră din Norvegia și pe modul în care percepem provocările cu care se confruntă la moment sistemul justiției din Moldova, în lumina reglementărilor CEDO.

Notă informativă privind unele aspecte legate de „Îmbogățire ilicită” (PDF)

COMENTARIILE EXPERȚILOR NORLAM PE MARGINEA “STRATEGIEI DE REFORMARE A SECTORULUI JUSTIȚIEI 2011-2016” (PDF)

Revizuirea unor prevederi ale Codului de procedură penală al Republicii Moldova (PDF)
În prezentul document, ne vom expune asupra anumitor probleme care au fost discutate la Ministerul Justiţiei, în cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru revizuirea Codului de procedură penală al RM.

Controlul comunicărilor – procedura de interceptare, control secret al convorbirilor, etc. (PDF)

Pornirea urmăririi penale (PDF)
O succintă descriere a practicii norvegiene.

Managementul urmăririi penale. Buna interacțiune dintre organele procuraturii și organele urmăririi penale (PDF)
Prin această notă informativă, vă vom împărtăși din experiența norvegiană în domeniul interacțiunii dintre procuror și ofițerul de urmărire penală.

Pricinile civile şi procuratura (PDF)
Comentariile experţilor NORLAM pe marginea unor subiecte discutate în cadrul dezbaterilor publice “Reforma Procuraturii în Republica Moldova” din 25 martie 2011.

Comentariile NORLAM privind proiectul Codului de etică al procurorului (PDF)

Comentariile Misiunii NORLAM privind independenţa judecătorilor – procedura de numire în funcţie, perioada de activitate, inviolabilitatea, sancţiunile disciplinare etc. (PDF)
Pe parcursul anului 2008 au avut loc trei mese rotunde cu genericul “Probaţiunea – un element necesar şi important în sistemul justiţiei penale”.  Acestea au fost rezultatul cooperării dintre Departamentul de executare din cadrul Ministerului Justiţiei al…

Comentariile experţilor NORLAM pe marginea proiectelor de legi ce vizează Procuratura Republicii Moldova – 2007 (PDF) 
Misiunea norvegiană de experţi pentru promovarea supremaţiei legii în Moldova (NORLAM) prezintă comentariile sale, aşa cum s-a solicitat în cadrul conferinţei din 15 noiembrie, pe marginea proiectelor de legi ce vizează reforma procuraturii.