Memorandum de Înţelegere între Moldova şi Norvegia

În data de 3 mai 2007, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Norvegiei privind contribuţia Norvegiei la consolidarea statului de drept în Republica Moldova.

Memorandumul a fost semnat de către Excelenţa Sa, Ambasadorul Regatului Norvegiei, Dl Leif Arne ULLAND şi Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova, Dl Vitalie PÎRLOG.

Documentul stabileşte cadrul legal şi direcţiile prioritare de colaborare moldo-norvegiană în domeniul justiţiei şi afacerilor interne şi va constitui un suport important pentru ţara noastră în eforturile de integrare europeană şi procesul de realizare a Planului de Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.

În cadrul conferinţei de presă, care a succedat ceremonia de semnare, Excelenţa Sa, Dl Leif Arne ULLAND, a declarat că Memorandumul se va materializa într-un şir de proiecte în domeniul consolidării supremaţiei legii şi al promovării drepturilor omului.

„Proiectele vor avea o durată de 2-3 ani, în cadrul cărora experţi din Norvegia specializaţi în diferite domenii ale activităţii juridice, vor oferi asistenţă instituţiilor vizate din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale şi întreg sistemului judecătoresc. Pe parcursul implementării proiectelor intenţionăm să extindem aria de colaborare”, a mai spus Excelenţa Sa, Ambasadorul Regatului Norvegiei.

La rîndul său, Vitalie Pîrlog, a remarcat că ataşamentul faţă de valorile europene – democraţia, drepturile omului, statul de drept – constituie în prezent fundamentul acţiunilor politice ale Republicii Moldova.

„Practic, întreaga activitate a Guvernului, şi implicit a autorităţilor publice centrale, vizează – direct sau indirect – realizarea progreselor în cadrul angajamentelor asumate în legătură cu procesul de integrare europeană. În acest context, Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană punctează domeniile prioritare pentru dezvoltarea unui stat european modern, pentru reformarea cărora Republica Moldova are nevoie de asistenţa şi sprijinul unor parteneri externi. Din aceste considerente, semnarea Memorandumului deschide noi perspective relaţiilor noastre cu partenerii occidentali şi va conduce incontestabil la fortificarea acestora”, a menţionat Ministrul Justiţiei.

Totodată, Vitalie Pîrlog a relevat că experienţa Norvegiei în procesul consolidării statului de drept oferă Republicii Moldova posibilitatea de a beneficia de expertiza şi asistenţa acesteia în realizarea reformelor democratice. Iar acest fapt va contribui la consolidarea stabilităţii şi eficacităţii instituţiilor care garantează statul de drept din Republica Moldova şi la fortificarea relaţiilor de colaborare moldo-norvegiene.

Acesta este primul proiect interguvernamental de amploare iniţiat de Regatul Norvegiei.

Versiunea semnata în limba engleză

Traducerea în limba română: Memorandum de Intelegere RM-Norvegia_rom.doc