Cooperarea dintre Republica Moldova şi Norvegia în domeniul supremaţiei legii

Brosura despre NORLAM 2007–2017 (PDF)

1. Experienţa Norvegiei în implementarea proiectelor de promovare a supremaţiei legii şi experţii implicaţi

Norvegia are a tradiţie veche de participare în activităţi civile internaţionale şi cooperare în domeniul supremaţiei legii. Norvegia a oferit, prin urmare, personal calificat din cadrul poliţiei şi din domeniul supremaţiei legii, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunii Europene, OSCE pe bază bilaterală.

În scopul consolidării contribuţiei internaţionale în domeniul promovării supremaţiei legii, Norvegia a stabilit în 2004 o echipă de experţi juridici. Această echipă constă din 45 membri şi include judecători, procurori, jurişti din cadrul poliţiei, administratori ai penitenciarelor şi avocaţi ai apărării.

Mulţi din cei mai experimentaţi specialişti norvegieni în domeniul juridic s-au angajat în această echipă, şi prin aceasta şi-au declarat dorinţa de a se implica în proiecte cu ţările partenere. Astăzi, experţii şi specialiştii norvegieni activează în Bosnia şi Herţegovina, Georgia şi Afganistan, iar din prezent şi în Moldova.

2. Cadrul general al programului de promovare a supremaţiei legii, dintre Republica Moldova şi Norvegia

În anul 2005 şeful misiunii OSCE în Moldova a solicitat ca Norvegia să preia iniţiativa în desfăşurarea unei evaluări a necesităţii de asistenţă juridică pentru Republica Moldova. În urma consultărilor cu Guvernul Moldovei la nivel de Miniştri ai Justiţiei şi Miniştri ai Afacerilor Interne, precum şi Miniştri/Secretarii de Stat ai Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Norvegia s-a angajat să desfăşoare un asemenea studiu.

O echipă alcătuită din trei experţi din Norvegia a vizitat Moldova pe parcursul anului 2006, după numeroase întrevederi, aceştea au întocmit un raport întitulat “Programul Norvegian de promovare a supremaţiei legii în Moldova. Raport şi recomandări”. Raportul enumeră câteva proiecte posibile de cooperare ce ţin de Poliţie, Procuratură, Judecătorii, Serviciul Penitenciar şi avocaţi. Raportul recomandă implementarea unui program bilateral de cooperare cuprinzător în sfera supremaţiei legii dintre Moldova şi Norvegia în scopul consolidării activităţii juridice în domeniile prioritare şi susţinerii eforturilor Republicii Moldova de integrare în UE. Raportul a fost prezentat Guvernului Moldovei în toamna anului 2006 şi a fost prezentat, de asemenea, delegaţiilor OSCE din Viena şi Misiunii OSCE din Moldova.

La scurt timp după ce şi-a exprimat suportul şi aprecierea sa pentru proiectul de coperare, Guvernul Moldovei şi-a declarat dorinţa de negociere a unui Memorandum de Înţelegere care va servi drept fundament pentru proiect. O decizie oficială în acest sens a fost luată de către Guvernul Moldovei la 12 februarie 2007.

Ulterior acestei decizii, s-au lansat negocierile între părţi pe marginea Memorandumului de Înţelegere, iar partea norvegiană a început recrutarea personalului juridic necesar pentru faza iniţială a proiectului de promovare a supremaţiei legii. Dl Iver Huitfeldt, judecător suprem în Curtea de Apel a Norvegiei, cu o experienţă notorie în conducerea proiectelor internaţionale în domeniul supremaţiei legii (inclusiv în regiunea Balcanică de Vest şi Asia), a fost numit în calitate de şef al echipei norvegeniene de experţi în domeniul supremaţiei legii.

Memorandumul de Înteţelegere a fost semnat la 3 mai 2007, ora 11:00, de către Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova, E.S. Dl Vitalie Pîrlog şi Ambasadorul Norvegiei în Republica Moldova, E.S. Dl Leif A. Ulland. Memorandumul de Înteţelegere stabileşte cadrul proiectului de promovare a supremaţiei legii în Moldova.

Miniştrii Justiţiei din ambele ţări vor fi responsabili la nivel general de realizarea proiectului. Programul va fi finanţat prin intermediul proiectului guvernamental al Norvegiei de asistenţă în dezvoltarea durabilă şi integrarea europeană a Republicii Moldova. Acest program este administrat de către Ministerul Afacerilor Extene al Regatului Norvegiei.

3. Scopul cooperării

Scopul principal al proiectului de cooperare este consolidarea insituţiilor ce garantează supremaţia legii în Moldova. Cooperarea va oferi o susţinere considerabilă în eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană şi procesul de realizare a Planului de Acţiuni Republica Moldova-UE, de asemenea va promova şi aprofunda cooperarea bilaterală dintre Moldova şi Norvegia.

Din momentul semnării Memorandumului, echipa de experţi denumită NORLAM a început conlucrarea cu autorităţile Moldovei în scopul identificării domeniilor prioritare pentru cooperare. În rezultatul mai multor întîlniri de lucru, s-au stabilit anumite proiecte concrete de cooperare care se implementează în prezent.

Pe parcursul realizării activităţilor de cooperare convenite cu autorităţile Moldovei, numărul de experţi norvegieni poate varia de la 2 la 8.

During the realisation of the project the number of Norwegian experts involved in Moldova may vary from 2 to 8. They are assisted by three members of the local staff. In order to learn more about the members of our team, please visit the “Contacts” category.

Numărul experţilor norvegieni implicaţi în proiectele ce urmează a fi implementate în Moldova poate varia de la 2 la 8. Experţii sunt asistaţi de către 3 angajaţi locali. Pentru mai multe informaţii despre echipa NORLAM, puteţi găsi în categoria Contacte.