Norvegia are o experienţă bogată de participare în cooperarea internaţională în domeniul supremaţiei legii, furnizînd specialişti pentru Organizaţia Naţiunilor Unite, OSCE sau prin cooperare bilaterală. În prezent, experţi şi profesionişti din Norvegia activează în Bosnia şi Herzegovina, Georgia, Afghanistan şi Republica Moldova.

Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova activează în baza Memorandumului de Înţelegere bilateral semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Norvegiei la 3 mai 207.

Scopul principal al Misiunii NORLAM este de a oferi asistenţă în consolidarea competenţelor în sistemul justiţiei şi profesiilor juridice în vederea creşterii eficienţei instituţiilor care garantează drepturile omului şi statului de drept în Republica Moldova în conformitate cu angajamentele şi obiectivele de integrare europeană a Republicii Moldova.

Echipa NORLAM include profesionişti înalt calificaţi din Norvegia, reprezentanţi ai întregului „lanţ al justiţiei” (judecători, procurori, avocaţi, consilieri de probaţiune, şefi de penitenciar) hotărîţi să coopereze cu colegii moldoveni printr-un dialog deschis în vederea obţinerii celor mai eficiente rezultate.