Denne modulen er tilgjengelig i alle maler

Bruksområder

Modulen som blir brukt mest: tekst. Her kan du endre og justere teksten på nettsiden.

Du kan:

 • Uthevet
 • Kursiv
 • Lenke
 • Formattere overskrifter og vanlig tekst
 • Kulepunkter
 • Sette inn bilder

Husk fotokreditering

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Slik krediterer du bilder.

Innhold

Det er to visninger i tekstmodulen, når du er i kontrollpanelet. Enten visuell (du ser teksten slik som den blir seende ut på nettsiden) eller tekst (du ser tekst og html-koder).

Bildestørrelse

Fleksibel:

 • Large width: Begrenses innenfor et 1130px bredt grid og bildet være minst den bredden
 • Container full width: Container er maks 1500 px bred og bildet være minst den bredden
 • Text column half width: Bør være minst 800px bredt
 • Text column full width: Bør være minst 400 px bredt, da den går over fra halv til hel på mobil.

Standard:

 • Large width: Begrenses innenfor arket med padding, bredde er 1130px og bildet være minst den bredden
 • Container full width: Container er maks 1210 px bred og bildet være minst den bredden
 • Text column half width: Bør være minst 800px bredt
 • Text column full width: Bør være minst 400 px bredt, da den går over fra halv til hel på mobil.

Utvalg:

 • Text column half width: Bør være minst 670px bredt
 • Text column full width: Bør være minst 335px bredt.