Denne modulen er tilgjengelig i Standard- og Fleksibel-malen.

Bruksområder

Modulen egner seg til å skape pusterom og bevegelse på sider med mye innhold.

Parallax-modulen kan settes inn overalt, men du bør kun bruke modulen på teksttunge sider – da får du fullt utbytte av effekten. Ettersom bildet vises i fullbredde, bør du også sørge for at bildet du bruker har høy nok oppløsning.

Husk fotokreditering

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Slik krediterer du bilder.

Innstillinger

Parallax har kun én innstilling: Dekningsgrad. Velg hvor mange prosent av skjermhøyden bildet skal dekke.

Bildestørrelse

Minimum bredde er 1500px, med hensyn til innstillingen dekningsgrad.

Om Parallax

Parallax skaper en slags 3D effekt når brukeren scroller ned på siden, men egentlig er det bare en spesial effekt. Når vi bruker parallax så senker vi hastigheten på det som ligger i bakgrunnen sammenlignet med det som ligger i forgrunnen.