Denne modulen er tilgjengelig i alle malene.

Bruksområder

Gi brukerne en oversikt over innholdet på nettstedet med Enkle innlegg. Denne modulen er egnet til å liste ut innganger til nyheter, bloggposter eller sider.

Modulen kan settes inn overalt, men egner seg gjerne best til bruk på forsiden, en seksjonsside eller som liste over relaterte artikler nederst i en artikkel.

Innhold

Enkle innlegg inneholder følgende felter:

  • Bilde
  • Tittel
  • Ingress
  • Dato

Ingen av disse feltene trenger du å fylle ut når du setter inn modulen, men hentes automatisk fra artiklene du henviser til.

Bildestørrelser (alle maler)

Her brukes bilde fra «feature image/fremhevet bilde» eller alternative image (savage)

  • Stor: Bruker bilder i 3:2 (bredde:høyde) format. Formatet som lages av WordPress er Bredde: 432px, Høyde: 288px
  • Medium: Bruker bilder i 1:1 (bredde:høyde) format. Formatet som lages av WordPress er Bredde: 400px, Høyde: 400px

Husk fotokreditering

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Slik krediterer du bilder.

Innstillinger

Enkle innlegg har følgende innstillinger:

Listetype

Velg om listen skal genereres automatisk fra en kategori med innlegg (for eksempel Nyheter) eller om den skal være egendefinert (for eksempel et utvalg sider på nettstedet).

Om du velger Automatisk liste blir du også bedt om å velge antall innlegg som skal vises. Som standard vises 5 innlegg.

Om du velger Egendefinert liste får du mulighet til å velge ut hvilke sider som skal listes ut, og det er ingen begrensning på antall.

Varianter (korttype)

Velg mellom Liten, Medium og Stor:

  • Liten tilsvarer samme visning som i søkeresultatene (kun tittel og ingress)
  • Medium inneholder i tillegg bilde på venstre side
  • Stor viser bilde, tittel og ingress som «kort» , tre i bredden (se eksempler under)