Holmenkollen på en deilig dag.

Denne modulen er tilgjengelig i Standard- og Fleksibel-malen.

Bruksområde

Om du har et bilde, så er bilde-modulen bra å bruke. Bilde, illustrasjoner og grafer kan:

 • gjøre innholdet mer tilgjengelig og interessant
 • understreke viktige poeng i teksten
 • tilføre nødvendig innsikt/utdyping
 • Alle bilder skal ha alternativtekst på grunn av krav til universell utforming.

Innhold

Bilde-modulen inneholder følgende felter:

 • Bilde
 • Bildetekst

Bildeteksten er valgfri, men det er anbefalt å alltid inkludere en bildetekst. Om du ikke er i stand til å skrive en god bildetekst, er kanskje bildet unødvendig å sette inn?

Innstillinger

Velg mellom tre breddeformater på bildet:

 • Stort bilde (large width)
 • Fullbredde (container full width)
 • Tekstbredde (text column full width)

Bildestørrelser

Kun fleksibel mal (høyde er irrelevant her):

 • Large width: Begrenses innenfor et 1130px bredt grid og bildet være minst den bredden
 • Container full width: Container er maks 1500 px bred og bildet være minst den bredden
 • Text column full width: Tekstkolonne er 670 px bredt på det meste og bildet være minst den bredden

Husk fotokreditering

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Slik krediterer du bilder.

Varianter

Under følger alle variantene av bilde-modulen

Bilde i tekstbredde.
Stort bilde.
Bilde i fullbredde.

Var dette nyttig?