Toppbilde

Denne modulen er tilgjengelig i Utvalgsmalen.

For å skape et visuelt preg på nettsiden er det mulig å bruke toppbilde på forsiden. Ett toppbilde kan brukes for å illustrere hva utvalget arbeider med.

Minimum bildestørrelse:

 • Bredde: 1920px
 • Høyde: 500px

Dersom kvaliteten er bra nok, og bildestørrelsen er tilstrekkelig (etter våre anbefalinger), kan vi bistå med å beskjære bildet til riktig størrelse.

Informasjon om eventuell opphavsrett må følge med bildet.

Nettstedet har responsivt design, som betyr at den tilpasser seg alle enheter (også mobil og nettbrett). Derfor bør våre anbefalinger følges for å få et toppbilde som egner seg på ulike enheter.

Våre anbefalinger:

 • De aller viktigste elementene befinner seg i midten av bildet (både horisontalt og vertikalt). Dermed unngår man at detaljer blir borte ved forskjellige visninger
 • Ikke bruk bilde-collage, for å unngå at detaljer blir borte ved forskjellige visninger

Bildemodul

Denne modulen er tilgjengelig i Standard- og Fleksibel-malen.

Bruksområde

Om du har et bilde, så er bilde-modulen bra å bruke. Bilde, illustrasjoner og grafer kan:

 • gjøre innholdet mer tilgjengelig og interessant
 • understreke viktige poeng i teksten
 • tilføre nødvendig innsikt/utdyping
 • Alle bilder skal ha alternativtekst på grunn av krav til universell utforming.

Innhold

Bilde-modulen inneholder følgende felter:

 • Bilde
 • Bildetekst

Bildeteksten er valgfri, men det er anbefalt å alltid inkludere en bildetekst. Om du ikke er i stand til å skrive en god bildetekst, er kanskje bildet unødvendig å sette inn?

Innstillinger

Velg mellom tre breddeformater på bildet:

 • Stort bilde (large width)
 • Fullbredde (container full width)
 • Tekstbredde (text column full width)

Bildestørrelser

Kun fleksibel mal (høyde er irrelevant her):

 • Large width: Begrenses innenfor et 1130px bredt grid og bildet være minst den bredden
 • Container full width: Container er maks 1500 px bred og bildet være minst den bredden
 • Text column full width: Tekstkolonne er 670 px bredt på det meste og bildet være minst den bredden

Husk fotokreditering

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Slik krediterer du bilder.

Varianter

Under følger alle variantene av bilde-modulen

Bilde i tekstbredde.
Stort bilde.
Bilde i fullbredde.