Klima- og skogsatsingen

Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen

Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) kan bidra med 25-30 prosent av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene.

Denne modulen er tilgjengelig i Standard- og Fleksibel-malen.

Bruksområder

Om du har et bilde med tilhørende tekst, er banner-modulen bra å bruke. Den kan brukes både øverst på en side, for å oppsummere innholdet på siden, og mellom andre moduler lengre ned på siden.

Bildet bør være av høy kvalitet, da bildet vil vises stort i denne modulen. Teksten bør være kort, ettersom det er begrenset plass til teksten.

Innhold

Banner inneholder følgende felter:

 • Bilde
 • Stikktittel
 • Overskrift
 • Innhold
 • Lenke (CTA-knapp)

Alle feltene er valgfrie, men du bør ikke bruke modulen med mindre du greier å hoste opp en tittel og en tekst til innholdsfeltet – da er kanskje bilde-modulen et bedre alternativ.

Innstillinger

Banner har følgende innstillinger:

Tema

Bakgrunnsfarge: velg mellom alternativene mørk, lys eller none (ingen)
Når du velger bakgrunnsfarge er det viktig å tenke på kontrast og teksten blir leselig

Bildestørrelse

Ved bruk av banner i fleksibel mal, så er disse bildestørrelsene gjeldende. «Arket» er 1500px bredt som maks.

 • Minimum bredde hvis man setter «Layout hovedbilde» til «Halve» er 750px som er halve «arket»
 • Minimum bredde hvis man setter «Layout hovedbilde» til «Hele» er 1500px dersom «Bredde» er satt til «Med marg» (arkbredde) og større, eks 1920px dersom «Bredde» er satt til «Full» (fullbredde skjerm)

Ta hensyn til:

 • Halv eller fullbredde
 • Hva som er satt under innstillinger
  • Høyde på banner. Merk at bildet midstilles i containeres og for å kompensenere mot å strekke bildet enten i bredde eller høyde, så må bilde legges inn større enn containeren dersom ikke nettleservinduet ikke er eksakt det samme formatet
  • Marg eller ikke mag (bare når «Layout hovedbilde» er satt til «Hele»

Plassering av innhold

Velg mellom å plassere innholdet til venstre (standard), midtstilt eller til høyre i banneret.

Tekstjustering

Velg om teksten skal være venstrestilt (standard), midtstilt eller høyrestilt.

Set Banner height

Velg høyde (størrelse) for banneret.
Når du setter størrelsen på banner bør du tenke på at stor høyde vil kreve mye plass. Samt at sluttbruker må scrolle mye før de kommer til neste modul (innhold).

Husk fotokreditering

Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven.

Slik krediterer du bilder.

Varianter

Under følger alle variantene av banner-modulen:

Bilde i halvbredde

Lyst temafarge, venstre side

Denne banner-modulen har lyst tema og innholdet til venstre, samt en knapp.

tropical sea under the blue sky
Bilde i halvbredde

Mørkt temafarge, høyre side

Denne banner-modulen har mørkt tema og innholdet til høyre, samt en knapp.

Bilde i halvbredde

Uten temafarge, venstre side

Denne banner-modulen er uten tema og har innholdet til venstre, samt en knapp.

Bilde i halvbredde

Uten temafarge, høyre side

Denne banner-modulen er uten tema og har innholdet til høyre, samt en knapp.

Design

Utseendet til banner settes globalt i WP Customizer. Følgende innstillinger i WP Customizer vil påvirke banner-modulen:

Farger

Bakgrunnsfargen som settes i banner når man velger Lyst tema er fargen som er definert i Contrast Light i WP Customizer. Tekstfargen blir satt til Contrast Dark.

Bakgrunnsfargen som settes i banner når man velger Mørkt tema er fargen som er definert i Contrast Dark i WP Customizer. Tekstfargen blir satt til Contrast Light.

Bakgrunnsfargen som settes i banner når man velger None er fargen som er definert i Module Background i WP Customizer. Tekstfargen blir standard tekstfarge (100% sort).

Fonter

Font-familien som er satt som standard, vil gjenspeiles i banner-modulen.

Utover dette går det ikke an å endre utseendet til banner-modulen.

Bilde i fullbredde

Mørkt tema, midtstilt

Denne banner-modulen har bilde i fullbredde, mørkt tema og innholdet midtstilt.

Bilde i fullbredde

Mørkt tema, venstre side

Denne banner-modulen har bilde i fullbredde, mørkt tema og innholdet til venstre.

Bilde i fullbredde

Mørkt tema, høyre side

Denne banner-modulen har bilde i fullbredde, mørkt tema og innholdet til høyre.

Var dette nyttig?