Vårt samfunnsoppdrag er å være et nasjonalt kunnskapsnav når det gjelder marin forsøpling og oljevern. Vi skal blant annet bidra med å utvikle teknologi og formidle kunnskap når det gjelder oljevern og marin forsøpling. Havet er internasjonalt, og det skal vi også være.

Senter for oljevern og marint miljø ligger i Svolvær, og er ledet av Ann-Helen Ernstsen. Ved senteret vil det i løpet av våren 2019 jobbe 11 personer med bred kompetanse innenfor oljevern, marint miljø og formidling. Vi samarbeider med andre offentlige etater, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner og mener samhandling er veien til gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Vi er en viktig bidragsyter til det nasjonale målet om et renere hav.

Tildelingsbrevet 2020

I senterets tildelingsbrev er vårt overordnede mål å jobbe for høy bevissthet og kunnskap om oljevern og marin forsøpling for å bidra i arbeidet for et rent hav.

Statsbudsjettet 2020 – Tildelingsbrev for Senter for oljevern og marint miljø

Statsbudsjettet 2019 – Tildelingsbrev til Senter for oljevern og marint miljø

Statsbudsjettet 2018 – Tildelingsbrev til Senter for oljevern og marint miljø

 

Årsrapport 2018

 

ÅRSRAPPORT 2018

Revisjon av årsregnskapet 2018

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2018