Styringsgruppen møttes rett før påske, og diskuterte prosessen videre i prosjektet. Det var stor enighet om at prosjektet skal fortsette på tross av at vi ikke fikk utdelt medfinansiering i denne runden. Detaljer rundt organiseringen for høsten 2019 vil bli bestemt i etterkant av utredningsfasens siste workshop. Her vil også en samarbeidsavtale mellom de tre virksomhetene bli undertegnet.