KUDOS (Kunnskaps-Dokumenter i Offentlig Sektor) har i juni avsluttet et prosjekt for å kartlegge behov og muligheter når det gjelder felles løsninger for å produsere, publisere, dele, avlevere og oppbevare «kunnskapsdokumenter» av ulike slag. Prosjektdeltakere har, i tillegg til DFØ, vært Nasjonalbiblioteket (NB), og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og prosjektet har mottatt støtte fra StimuLab-ordningen, noe som har muliggjort bistand fra PwC.

Siden prosjektet tar sikte på å lage felles løsninger for hele offentlig sektor, ønsker vi å informere om prosjektet og om funnene fra innsiktsarbeidet, slik at framtidige mulige samarbeidspartnere og/eller virksomheter som kan ha nytte av løsningene kan bli orientert og etter hvert komme med innspill – eller delta i prosjektet på et senere tidspunkt.

Foreløpig dagsorden:
• Om prosjektet og prosjektdeltakerene
• Funn fra innsiktsarbeidet – kvalitative og kvantitative funn
• De viktigste utfordringene – og mulighetene
• Kort om arbeidet framover
• Spørsmål og svar

Tid: 29. august 2019 kl. 09:00-11:00
Sted: Auditoriet i R5 (Regjeringskvartalet), Akersgata 59
Påmelding via denne linken.

Inviter gjerne med venner og kolleger dere tror vil ha utbytte og interesse av dette prosjektet.

Vi håper å se så mange som mulig der.

 

Hilsen prosjektgruppen.