Vi har vært ute å snakket med de som bestiller, produserer, arkiverer, tilgjengeliggjør og bruker kunnskap, fra en lang rekke departementer, virksomheter og private organisasjoner (f.eks journalister og forskere). De har fortalt oss i detalj om sin arbeidshverdag og hvordan de jobber med kunnskap. Nedenfor kan du lese om de viktigste funnene.