Presentasjonen fra møtet kan du laste ned her:

Samlet KUDOS – Infomøte 29.08.2019

KUDOS (Kunnskaps-Dokumenter i Offentlig Sektor) har i juni avsluttet et prosjekt for å kartlegge behov og muligheter når det gjelder felles løsninger for å produsere, publisere, dele, avlevere og oppbevare «kunnskapsdokumenter» av ulike slag. Prosjektdeltakere har, i tillegg til DFØ, vært Nasjonalbiblioteket (NB), og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og prosjektet har mottatt støtte fra StimuLab-ordningen, noe som har muliggjort bistand fra PwC.

Siden prosjektet tar sikte på å lage felles løsninger for hele offentlig sektor, ønsker vi å informere om prosjektet og om funnene fra innsiktsarbeidet, slik at framtidige mulige samarbeidspartnere og/eller virksomheter som kan ha nytte av løsningene kan bli orientert og etter hvert komme med innspill – eller delta i prosjektet på et senere tidspunkt.

Agenda
• Velkommen ved Hilde Singsaas (DFØ) og Erik Hope (DSS)
• Hva er KUDOS ved John-Olav Sæter (DFØ)
• Innsikt ved Anders Kjeseth Valdersnes (PwC)
• Spørsmål og svar