For å nå sitt mål om å utvikle en helhetlig digital tjeneste for kunnskap i offentlig sektor har prosjektet har tatt i bruk tjenestedesign, nærmere bestemt en metode kalt ‘den triple diamanten’. Denne består av tre faser: utredning & innsikt, ide & konsept, og til slutt utvikling & implementering.

Den første halvdelen av hver fase handler om å åpne opp og utforske mulighetsrommet, før man går inn i en periode med innsnevring. I diagnosefasen handler dette om å først gå bredt ut i innenting av brukerinnsikt, før man oppsummerer og stiller en diagnose på hva oppgaven består i og problemene som skal løses.

I fase 2 utforskes det valgte mulighetsrommet. Man utvikler ideer, involverer brukere og tester ulike konsepter, for til slutt å velge det som svarer best på oppgaven, og der gevinstpotensialet er størst.

I fase 3 videreutvikler og prototyper man den valgte løsningen, før man ferdiggjør og implementerer denne.

Workshops er en viktig del av prosessen, og vi har holdt tilsammen seks samlinger så langt, der hele prosjektgruppen, samt i noen tilfeller styringsgruppen, har deltatt. Til den viktige ideworkshoppen inviterte vi også fremtidige brukere fra en rekke forskjellige departementer og virksomheter, som bidro med deres unike perspektiver og behov. Sammen med brukerinnsikten gjør denne involveringen av brukere oss i bedre stand til å utvikle en tjeneste som for alvor setter brukernes behov i sentrum.