Prosjekt KUDOS

En kunnskapsrevolusjon

Prosjekt KUDOS (KUnnskapsDokumenter i Offentlig Sektor) har som mål å utvikle og implementere et helhetlig digitalt økosystem for offentlig kunnskap. Denne tjenesten vil forenkle og effektivisere alle ledd av kunnskapsreisen - fra produksjon, avlevering, publisering og tilgjengeliggjøring, av dokumenter - og gi brukere rask, enkel og intuitiv tilgang til all offentlig kunnskap.

"Vi leverer rapporten til oppdragsgiver, som gjør hva de vil med den. Jeg vet egentlig ikke om den blir publisert"

UTREDER KONSULENTFIRMA

«Vi har en liten elbil som kjører mellom Stortinget og regjeringen hver dag med papirer.»

STORTINGSREPRESENTANT

"I en IKT-sak kom det etter hvert frem at det hadde blitt gjort fire-fem evalueringer om samme sak"

JOURNALIST